Podsumowanie

Nie ująłem nawet 1/10 tego fascynującego tematu. Pominąłem lub ująłem bardzo skrótowo zagadnienia obsesji masońskiej, udziału w kampaniach wyborczych, historii ogólnopolskiej licencji radiowej, historycznych pokrewieństw ideowych, ciemnej przeszłości wielu gwiazd RM, zwolenników RM we władzach, fundamentalizmu, współpracy w lefebvrystami, struktury konsorcjum medialnego, linii opóźniającej na drodze dzwoniących słuchaczy, szkół różnych szczebli prowadzonych przez RM, sfałszowanego sondażu opinii publicznej rozpowszechnianego przez RM, programu pozytywnego, stosunku do demokracji i do kapitalizmu, współpracy z Polonią, stosunku do Harry'ego Pottera, biografii o. Rydzyka, stosunku do mediów katolickich, języka RM...

Mój pogląd na RM wyraża się dobrze w tym co mówił o nim Piotr Wierzbicki, redaktor "Gazety polskiej", w rozmowie z "Przeglądem Politycznym": "Próba kontynuowania tradycji narodowo-demokratycznej skończyła się katastrofą. Katastrofą jest bowiem Radio Maryja, Liga Polskich Rodzin. Wyciągnięto z tej tradycji rzeczy najgorsze, najgłupsze: antysemityzm, szaleństwo antymasońskie (czyli po prostu już skrajny zabobon żerujący na ludzkiej ignorancji), antyliberalizm (wzniecono walkę z jedynym sensownym systemem ekonomicznym), antyzachodniość (wypowiedziano wojnę jedynemu kierunkowi prowadzenia polityki, który daje Polsce jakieś szanse przetrwania). Wyciągnięto z Dmowskiego wszystko to, co najgorsze, co najgłupsze, co najmniej aktualne."