Obraz RM we własnej propagandzie

Radio Maryja mówi bardzo dużo o sobie samym. Jak Radio widzi siebie? Poniżej szkic tej wizji, również na podstawie cytatów: Oliver Thomson pisze w "Historii propagandy": "Motywy propagandzistów zawsze były różnorodne i często bardzo skomplikowane. Bardzo często pracują z myślą o karierze i pieniądzach. Zdarza się jednak, że nie w pełni świadomie stają się rzecznikami określonej ideologii. Szukając popularności, akceptacji i uznania, wielu propagandzistów - w tym pisarzy i wszelkiego rodzaju artystów - stało się zapalczywymi i skutecznymi propagatorami różnych systemów totalitarnych i dogmatów rewolucyjnych oraz kultów, rasizmu, dewiacji seksualnych czy podziałów klasowych. Robili to najwyraźniej z myślą o ułatwieniu sobie życia. Wielu, krocząc tą drogą, przyspieszyło proces samozniszczenia."