From: "Skrypek"
Newsgroups: alt.pl.radio.radiomaryja
Subject: =?iso-8859-2?Q?Re:_Widmo_Mi=B3osza_nad_Rydzykolandi=B1?=
Date: Thu, 26 Aug 2004 19:49:04 +0200
Message-ID:

Użyszkodnik Szkodliwy Szkodnik mataczy:
> Zastanawiające: *dlaczego* właściwie się polactwo tak boi jednego
> nieboszczyka? Co im teraz Miłosz zrobi? Straszył ich będzie ze Skałki,
> czy jak? Gdy żył i pisał zdania, za które Go polactwo teraz tępi,
> polactwo siedziało cicho, jak mysz pod miotłą. Gdy był honorowany
> szeregiem nagród i doktoratów honoris causa, nikt jakoś nie podnosił
> larum. Gdy zmarł i ma być uhonorowany po raz ostatni - wyją, jakby
> im kto pochodnię do rzyci wsadził. Dlaczego?

Już nawet komitet protestacyjny założyli..

Tu komentarz z polskojęzycznego medium:
http://tygodnik.onet.pl/1547,1182118,dzial.html
Czy Tygodnik Powszechny jest żydowski, antypolski i antykatolicki? Bo ja
nie wiem, nie czytam..

To mi się szczególnie podoba:Oświadczenie Rady Etyki Mediów

Zamieszczona w "Naszym Dzienniku" nr 191, z 16 sierpnia 2004 r.,
informacja o śmierci śp. Czesława Miłosza połączona z charakterystyką
Poety oraz publikacja w numerze 194 (z 19 sierpnia) tej gazety są
porażającym przykładem zlekceważenia zasad Karty Etycznej Mediów.
Naruszają one zasadę prawdy, obiektywizmu, obowiązku oddzielania
informacji od komentarza, uczciwości, obowiązku poszanowania ludzkiej
godności, a także zasadę odpowiedzialnego korzystania z przysługującej
mediom wolności.

Rada uznała za konieczne publiczne zwrócenie uwagi na wymienione
publikacje "ND", ponieważ ma obowiązek upominania się o przestrzeganie
przez media zasady pierwszeństwa dobra odbiorcy, którego prawo do
rzetelnej informacji zostało tu jaskrawo naruszone.

RADA ETYKI MEDIÓW
Warszawa, 20 sierpnia 2004 r.--
*Skrypek*

"On the Moon, nerds get their pants pulled down
and they are spanked with Moonrocks."