Opis. Poniższa mapa pokazuje procent biskupów poszczególnych diecezji, którzy występuja w Radiu Maryja. Przyjętym kryterium jest wielokrotne świadome pojawianie się na falach lub, choćby jednorazowe, ale zdecydowane poparcie ideologii Radia. Dane zostały zebrane w 2001 i 2002 r. Ułamki pokazują faktyczne liczby biskupów (ordynariuszy, pomocniczych lub seniorów) zaangażowanych w popieranie Radia Maryja i ilość wszystkich biskupów w diecezji. 0/4 oznacza, że w Radiu Maryja nie występował żaden z czterech biskupów tej diecezji. 1/1 oznacza, że diecezja posiada jednego biskupa, który występuje w Radiu Maryja.

Uzasadnienie. Mapa nie aspiruje do bycia wyrocznią i precyzyjnym kompasem osoby zainteresowanej sprawami Kościoła Katolickiego, pozwala jednak uzyskać lepszą orientację w podziałach istniejących w jego polskiej części. Lekceważenie ekstremizmu z jednej strony, a tryumfalistyczna propaganda samego Radia z drugiej, może wpływać na zniekształcenie świadomości faktycznych proporcji i linii podziału.

Dokładność i interpretacja. Ilość biskupów związanych z Radiem Maryja nie musi korelować się z nasileniem zjawiska popierania Radia przez lud. Jeżeli chodzi o samych biskupów, mapa opiera się z natury na bardzo małych próbkach statystycznych (nawet gdyby zagregować metropolie nadal by nie były duże) - nie należy wysnuwać z nich zbyt daleko posuniętych wniosków. Wyraźna prawidłowość, jaką można zaobserwować w danych zbiorczych to niemal ten sam procent, ok. 40, biskupów-rydzykowców pośród zarówno ordynariuszy, biskupów pomocniczych, jak i seniorów.
Mapa nie zawiera danych o dwóch diecezjach greckokatolickich (0/1 i 1/1) oraz o Ordynariacie Polowym (1/1).


Procent biskupów poszczególnych diecezji występujących w Radiu Maryja.
mapa biskupów
Granice diecezji wg mapy w serwisie http://www.analiza.amen.pl/
Proszę o przysyłanie uwag i poprawek.
Kontakt: radio@radiomaryja.pl.eu.org