Warszawa 2008-10-28

. . . . . . . . .

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
skwer kard. St. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa

Radio Maryja, mimo upomnienia przez przewodniczącą KRRiT listem z 30 VIII 2007 r. oraz przeprowadzenia monitoringu nie zaprzestało nadawania reklam co jest niezgodne z przepisem art. 4 pkt. 1a ppkt. c ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U nr 253 poz. 2531 z 2004 r.).

Redakcja nadal ogłasza też zbiórki publiczne, które nie mają zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji co jest niezgodne z art. 1 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 1933 r.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

Redakcja Radia Maryja posługuje się w propagandzie politycznej treściami dyskryminującymi ze względu na narodowość, co jest niezgodne z art. 4 pkt. 1a ppkt. c oraz art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.

Przykłady tych naruszeń prawa wymieniam w załączniku.

W związku z notorycznym łamaniem przez Radio Maryja ww. przepisów prawa wnioskuję o:

 1. wydanie decyzji nakazującej zaniechanie przez nadawcę społecznego Radio Maryja działań polegających na:
  • łamaniu warunków koncesji poprzez nadawanie reklam oraz sponsorowanych audycji,
  • łamaniu warunków koncesji poprzez nadawanie przekazów zawierających treści dyskryminujące ze na narodowość,
  • nie przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych
  na podstawie przepisu art. 10 ust. 4 ustawy o radiofonii i telewizji,
 2. Nałożenia kary pieniężnej w decyzji wydanej na podstawie art. 10 ust. 4 w trybie art. 53 ust.1 i 2 ustawy jw. ewentualnie
 3. na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 2 z uwagi na rażące naruszenie warunków określonych w ustawie i koncesji - cofnięcie koncesji.

Proszę o rozpatrzenie niniejszego wniosku w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów postępowania administracyjnego, w przeciwnym wypadku zastrzegam, iż zostanie skierowana skarga na bezczynność organu.

. . . . . . . . .

Pismo wraz z załącznikiem zostanie przekazane do wiadomości:

Załącznik

Niepełna lista reklam, audycji sponsorowanych, ogłoszeń o zbiórkach publicznych przeprowadzanych bez zezwolenia oraz przekazów zawierających treści dyskryminujące ze względu na narodowość nadawanych przez Radio Maryja w dniach od 22 do 28 X 2008 r.:

 1. Regularne reklamy „Naszego Dziennika” (SPES sp. z o.o.), codziennie po dziewięć, oraz okazjonalne dodatkowe. Np. 27 X o 20:17 o. T. Rydzyk w czasie spotkania słuchaczy Radia Maryja zachęcał do brania reklamowych egzemplarzy „Naszego Dziennika”: „Oddajmy się Matce Bożej [...] Tam dzisiaj był też jeszcze 'Nasz Dziennik', nie wiem czy wszyscy dostali do ręki. Jak nie, to tam jest. Może zaopiekujecie się, żeby wszyscy dostali do ręki, a może nawet dwa wziąć, dać sąsiadowi. I tam są bardzo dobre artykuły, ks. Bartnika szczególnie polecam. Oddajmy się Matce Bożej.” O 20:29 dodał: „Prosimy, weźcie wszyscy 'Nasze Dzienniki', dziękujemy bardzo 'Naszemu Dziennikowi', że zaofiarował nam, i tam są bardzo dobre artykuły, ale szczególnie polecam ks. Bartnika i przekazujcie dalej”.

  Fragment regularnie powtarzanej reklamy „Naszego Dziennika” z 27 X, z godz. 21:39 „Zaprenumeruj 'Nasz Dziennik' na rok, a otrzymasz jeden z produktów: czytam w 'Naszym Dzienniku'. Każdy kto wykupi prenumeratę roczną na 2009 r. może wygrać nagrodę specjalną! Skuter [nieczytelne]. Trzy najbardziej interesujące odpowiedzi zostaną nagrodzone! Prenumerata 2009. Ze szczegółami w jutrzejszym 'Naszym Dzienniku'”. Reklama ta została powtórzona o 23:55 oraz następnego dnia o 01:12, 04:04, 06:10, 08:06, 09:30, 11:08 i 13:06

 2. Reklama zaczynająca się od pieśni „Papieżu pielgrzymie...” nadana 23 X o 13:10. O. T. Rydzyk wzywa w niej do kupna książek i filmów sprzedawanych przez fundacje Lux Veritatis i Nasza Przyszłość: „A gdy kupujecie dobrą książkę dla dzieci, młodzieży czy dorosłych, poproście o bezpłatny następny katalog 'Splendor'...” i podaje ich numery telefonów.
 3. Reklama sprzedaży książki J. Ryna „Rytm śmierci” wydanej przez fundację Nasza Przyszłość nadana 22 X o 21:58 („Książka została wydana przez fundację Nasza Przyszłość i, proszę państwa, ta książka już w sprzedaży jest w fundacji, fundacja Nasza Przyszłość, ul. Klasztorna 16 78-400 Szczecinek”), o 23:19 („książka została wydana przez FNP i jest już dostępna w sprzedaży”), o 23:40 („dostępna jest w FNP w Szczecinku, pytajmy o tę książkę pod numerem telefonu ...”), 23 X o 00:00 („tę książkę można nabyć w fundacji Nasza Przyszłość”) i o 00:23 („ukazała się ona w tym roku nakładem fundacji Nasza Przyszłość”).
 4. Kilkunastominutowa reklama osiągnięć Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej nadana 22 X o 18:49 i powtórzona 23 X o 02:28, kończąca się: „Nasz Flesz znajdziecie na stronie www.wsksim.edu.pl. Tam też znajdują się wszelkie informacje dotyczące naszej uczelni, a także opis kierunków kształcenia. Studia pierwszego stopnia, licencjackie, na kierunkach dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność kultura medialna. Politologia, specjalności: polityka społeczna, polityka międzynarodowa. Kulturoznawstwo, specjalność turystyka kulturowa oraz kultura audiowizualna. Studia pierwszego stopnia, inżynierskie, na kierunku informatyka, specjalność: techniki multimedialne. Studia drugiego stopnia, uzupełniające magisterskie na kierunku politologia, specjalności: polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Oraz studia podyplomowe, dziennikarskie, relacje międzynarodowe i dyplomacja, zasady wykorzystania funduszy unijnych, grafika komputerowa i techniki multimedialne, zastosowanie informatyki w dydaktyce, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza. Nasza uczelnia wciąż się rozwija, jedną z najnowszych propozycji jest studiowanie kulturoznawstwa w języku angielskim. mozliwość ta otwiera się dla osób mieszkających poza Europą, opiera się na systemie niestacjonarnym i wykorzystuje tecnhiki kształcenia na odległość. W ramach projektu współpracujemy z wybitnymi profesorami uczelni amerykańskich. Absolutną nowością jest dwusemestralny kierunek studiów podyplomowych retoryka i komunikacja społeczna. Ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń. Telefon: 0 56 6107200, czynny w dni robocze od 10 do 15, www.wsksim.edu.pl”.
 5. Wezwania do przysyłania pieniędzy fundacji Lux Veritatis - zbiórka publiczna bez zezwolenia na odwierty prowadzone przez tę fundację. Wypowiedź o. T. Rydzyka, dyrektora Radia Maryja, nadana 23 X o 02:26: „nie możemy ogłaszać konta, ale każdy mądry wie, co robić”.

  23 X o 18:16 i 25 X o 13:06 o. T. Rydzyk mówił „w Kaliszu polecamy św. Józefowi także trudną sprawę środków finansowych na te badania”.

  25 X o 02:29 o pomoc finansową dla fundacji Lux Veritatis zwracał się R. Kozłowski, a potem nastąpiła seria „intencji” mszalnych reklamujących odwierty fundacji Lux Veritatis - pierwsza jeszcze o 01:59, a potem 02:33, 02:34. O 02:38 i 02:45 modlitwy miały dotyczyć TV Trwam fundacji Lux Veritatis.

  27 X o 00:36 o. Z. Pieńkos dziękował za wpłatywszystkim, którzy wspierają Radio Maryja, Telewizję Trwam [...] a ostatnio [...] to dzieło, które dzisiaj mogłem na własne oczy zobaczyć, jakim są odwierty geotermalne” fundacji Lux Veritatis.

 6. Zachęcanie do wpłat na telewizję Trwam - zbiórka publiczna bez zezwolenia: 24 X o 21:32-21:39 (wpłaty na TV Trwam słuchacze mają kierować na konto Radia Maryja).
 7. Kolejne powtórzenie przez o. T. Rydzyka ksenofobicznej, dyskryminującej ze względu na narodowość tezy „tragedią Polski jest to, że Polską od 1939 r. nie rządzą Polacy” (23 X, 01:43).
 8. 28 X o 00:25 redakcja nadała nagrany wcześniej artykuł ks. Cz. Bartnika pt. „Cienie rządów liberałów”. O 00:37 można było usłyszeć zdanie odwołujące się do nienawiści narodowej i dyskryminujące ze względu na narodowość: „Ciemność tę pogłębiają jeszcze bardziej niektóre media i sondaże, które przyznają rację Donaldowi Tuskowi, no i jego liberalnemu, niepolskiemu programowi.”