"siewca wyszedl siać" by latzky
trzymac ,kutasy,w shared...:))


Iron Jingle 0:00
Chuje Jingle 0:42
Niepotrzebnie nacisnąłem 0:45
Drogi panie tego nie mówiłem 01:10
Z pod znaku tyg!powszech! 
Wzburzone fale morza Galilejskiego
Chce się wyć
Do Bagażnika zamkne 4:19
Paś owieczki moje (mix 1) 04:42
Dobrocią zło zwyciężysz
Po prostu mnie dotkneły
Jan czerwionka
A oko oddałbyś (mix 2)
Debata sexualna 13:15
Się krył? krył ale po kątach pił 15:40
sat-an 16:18
Po prostu fijoł 17:40
God-bóg 18:10
Zmiażdzona świadomość (mix 3) 19:15
Czarna Hańcza (mix 4)
Cmok, cmok 24:09
Narkotyczne wizje itd. 24:20
Czuje pewien niesmak 24:57
Chlor on the phone 25:12
Taki czas będzie 25:50
Canal - gnój 26:19
Przyjdż o Jezu (song) 26:36
Pozagryzamy, pozabijamy (mix 5) 27:16
Bondziorno Padre 30:30
Pocałuj mnie w nos 30:54
Najwyzszy stopień techno 31:28
Hmm koło ratunkowe 32:05
Świetnie (mix 6) 33:07
Grzanie ogniem piekelnym 33:05
Twarde coś innego 34:22
Hitler, stalin czy strażnica...34:33
Teraz słychać, nie słychać? 34:07
Jakby to wyświdrować (mix 7) 35:52
Ryszard Czarnecki 37:35
Policzek w radio Maryja 38:03
Fuck You! 38:46
Oredownik Rm 39:16
Atenszyn *2 
Tak Powtarzaja Tak 40:56
Takie śpiochy (mix 8)
25 H/dobe
A tego pijaka...
Taka gazjetka radia Maryja 44:10
Fare Czemare 46:04
Kwiatki Św.Francziszka 46:10
Jest to troska 47:19