Kto?

Rafał Maszkowski - po studiach w Toruniu, pod koniec lat 80-tych podziemny drukarz i działacz NZS-u, od 91 r. zajmuje się Internetem. Pracuję nad WWW o Radiu Maryja w Wolnych Chwilach i robię dużo mniej niż bym chciał. Czasem mi ktoś pomaga (oferty pomocy zawsze mile widziane).

Dlaczego?

Radio Maryja jest interesującym zjawiskiem. To nie tylko rozgłośnia radiowa, ale gazety, telewizja, wydawnictwa, organizacje, partie, szkolenia ideologiczne, a w planach jest jeszcze drugie tyle przedsięwzięć. RM i inne elementy konsorcjum o. Tadeusza Rydzyka wyróżnia wiele szczególnych cech:

Na naszych oczach tworzy się ugrupowanie, które łączy antysemityzm, szukanie masonów, antyliberalizm, antyzachodniość, utopizm, religię katolicką i poszukiwanie "trzeciej drogi" społeczno-politycznej. Ta mieszanka może stać się groźna, może też niespodziewanie zniknąć jak ONR "Falanga" przed II wojną światową. Warto wiedzieć jak się rozwija sytuacja, warto się przyglądać i dyskutować.

Wiedzę o RM próbuję gromadzić w WWW http://www.radiomaryja.pl.eu.org/. Zawartość tego WWW różni się od dotychczas istniejących. Zawiera obszerne cytaty i długie fragmenty nagrań, dużo faktów, analizy. Założeniem tego WWW jest dochodzenie do prawdy o RM. Unikam niesprawiedliwych złośliwości, niesprawdzonych faktów, niepewnych źródeł. Oprócz korzystania ze źródeł publicznie dostępnych dowiaduję się wiele poprzez prywatne kontakty z osobami którym zdarzyły się związki z RM lub zajmującymi się tym zjawiskiem. Ich tożsamość i uzyskane informacje ujawniam tylko za ich zgodą.


Kontakt: radio@radiomaryja.pl.eu.org