Strona główna

                                                 
Siać, siać, siać

Dziennikarstwo, Szanowni Państwo, to jest w zasadzie wredny zawód. Polega on głównie na przeżywaniu na własnej skórze historii, które normalnego człowieka przyprawiłyby o wymioty lub w najlepszym przypadku o ból głowy. Cóż, za to mi płac±, więc przez dziesi±tki godzin słuchałem Radia Maryja...w Waszym imieniu. I po raz pierwszy w życiu uwierzyłem. Uwierzyłem, że szatan naprawdę istniejei jest niewidzialny. ON nie jest mityczn±, bajkow± postaci±, JEGO bardzo łatwo znaleĽć... na falach eteru. Wiele ma tam do powiedzenia i nie ¶pi. Nigdy nie ¶pi! Wie też, że – głosem Tadeusza Rydzyka,z zawodu zakonnika – musi SIAĆ, SIAĆ, SIAĆ... NIENAWI¦Ć...

M. Szenborn

Strona główna