"Niech mowa wasza będzie:
tak-tak, nie-nie.
A co nadto jest, od Złego pochodzi"
(Mt 5,37)