Rodzina Radia Maryja, 
Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci

W ciągu przeszło trzynastu lat istnienia wokół rozgłośni powstało wiele inicjatyw, z których w pierwszym rzędzie wymienić należy Rodzinę Radia Maryja (RRM). Stanowi ona wielki, niesformalizowany ruch społeczny, oparty na parafialnych Biurach Radia Maryja i Kołach Przyjaciół Radia Maryja. Biura i Koła rozprowadzają publikacje dotyczące rozgłośni, organizują pielgrzymki i spotkania, kolportują książki, czasopisma, płyty, filmy i kasety związane z rozgłośnią, wspierają radio zarówno modlitwą, jak i ofiarami pieniężnymi. Według nieoficjalnych szacunków w całym kraju może być około półtora tysiąca takich biur.

Dość regularnie (najczęściej w poniedziałki) w różnych częściach Polski odbywają się transmitowane przez Radio Maryja i TV Trwam, spotkania RRM. Każde takie spotkanie to nie tylko Msza Święta i modlitwa oraz katecheza, ale także prelekcja o roli RM i zbiórka pieniędzy na potrzeby rozgłośni. Regularny charakter tych spotkań czyni z nich największą stałą "terenową kampanię reklamową" rozgłośni radiowej w Polsce. 

Według Katarzyny Pokornej-Ignatowicz: "radiu udało się dotrzeć do ludzi, którzy wcześniej pozostawali na marginesie życia społecznego, czuli się osamotnieni, byli sfrustrowani, bali się nowej rzeczywistości, mieli zły kontakt z otoczeniem, wielu z nich uważano za "dewotów". Dzięki Radiu Maryja ludzie ci znaleźli się we wspólnocie i przekonali się, że obok są inni w takiej samej sytuacji, podobnie myślący. Policzyli się i zorganizowali. Dowiedzieli się, że to oni mają rację, a reszta świata się myli w ocenie rzeczywistości. Przekonano ich, że mają do spełnienia misję - muszą bronić wiary, kościoła, ojczyzny" 32

Jakkolwiek znaczna część RRM to starsze panie, mieszkające przede wszystkim na wsiach i w małych miasteczkach, to radia słuchają także ludzie młodzi i w średnim wieku, nierzadko dobrze wykształceni, przykładowo można wskazać kilkunastu profesorów tworzących Zespół Wspierania Radia Maryja 33.

RRM nie ma statutu i nie jest w żaden sposób sformalizowana, co zdecydowanie utrudnia kościelną i państwową kontrolę nad nią. Również przepływy finansowe między RRM a Radiem Maryją i TV Trwam są z tego powodu trudne do zbadania. 

Z Radiem Maryja związane są także Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci (PKRD). Zostały założone z inicjatywy niepełnosprawnej dziewczynki - Madzi Buczek, a opiekuje się nimi o. Piotr Dettlaff CSsR. Wokół ruchu PKRD, który głosi bardzo prosty program: "nie ma dnia bez modlitwy, nie ma tygodnia bez Eucharystii, nie ma miesiąca bez spowiedzi" skupiło się około dziewięćdziesiąt tysięcy dzieci. 

W 1999 roku w Bydgoszczy powstało pierwsze Młodzieżowe Koło Przyjaciół Radia Maryja. Z czasem także grup młodzieżowych powstało więcej. Co roku dzieci z Podwórkowych Kółek, młodzież i dorośli pielgrzymują m.in. na Jasną Górę, do Rzymu i do Lichenia. Wspólnotowy charakter radia pokazuje chociażby liczba uczestników tych pielgrzymek - przekraczająca nieraz dwieście tysięcy.

(c) Rydzyk24.net 2005