Przypisy

1 Radio Track - analizy słuchalności realizowane przez SMG/KRC na zlecenie Komitetu Badań Radiowych. Pomiar dokonywany metodą wywiadów telefonicznych CATI, za okres kwiecień-wrzesień 2004. Dane za: Press nr 11 (106) 15.11-14.12.2004, s.88. Należy wszakże uznać, że wyniki te mogą być zaniżone, gdyż regiony wiejskie, z których pochodzi znacząca część słuchaczy RM nie są stelefonizowane w takim samym stopniu jak tereny zurbanizowane, a co za tym idzie badania typu CATI mogą nie dotrzeć do wszystkich radiosłuchaczy.
2 Zbigniew Nosowski w miesięczniku Więź (nr 2/2003), recenzując książkę wywiad-rzekę Stanisława Krajskiego z o. Rydzykiem, nazywa dyrektora Radia Maryja "osobistym rzecznikiem Pana Boga". "Wedle współpracowników, Tadeusz Rydzyk ma ambicję stać się Rupertem Murdochem w sutannie" - dodaje Krzysztof Olejnik na łamach tygodnika Wprost (Utopia Rydzyka, Wprost nr 958, 8 kwietnia 2001). "Tadeusz Rydzyk wygrywa, bo jest silnym, charyzmatycznym przywódcą i utalentowanym menedżerem. […] Rydzyk jest uosobieniem energii i ekspansji" - zauważa we Wprost Bogusław Mazur (Rozłam w Kościele, Wprost nr 1033, 15 września 2002 r.).
3 E. Banaszkiewicz-Zygmunt (red.) Leksykon PWN - Media, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s.194.
4 Wojciech Mazowiecki Radiowizja o. Rydzyka, Przekrój nr 10 (3115), 3 marca 2005 r., s.35. Ta lokalna rozgłośnia skłóciła diecezję i dlatego miejscowy biskup dość szybko zmienił dyrektora oraz nazwę stacji. 
5 Informacje takie podaje także Katarzyna Pokorna-Ignatowicz: Antyunijne imperium ojca Rydzyka. op.cit., s.193.
6 Ewa K. Czaczkowska Polityczna rodzina Maryi, Rzeczpospolita, 22 stycznia 2002 (za: www.rp.pl).
7 Oryginalne źródło: http://www.radiomaryja.pl (strona odwiedzona wiosną 2002 r., materiał w zbiorach autora).
8 Wojciech Mazowiecki op.cit., s.33.
9 Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR Tak-tak, nie-nie. Z Założycielem Radia Maryja rozmawia dr Stanisław Krajski, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2002, s. 85.
10 Bardziej szczegółowe kalendarium dziejów rozgłośni znajduje się w załączniku.
11 Raport KRRiTV z Monitoringu programu Radia Maryja przeprowadzone na podstawie programu nadanego od 27 II 2003 r. do 12 III 2003 r., źródło: http://www.krritv.gov.pl.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Mateusz Sosnowski Plus na laurach, Press nr 11 (106) 15.11-14.12.2004, s. 48.
16 http://www.radiomaryja.pl (odwiedzone wiosną 2002r., dokument obecnie niedostępny na stronie rozgłośni, kopia w zbiorach autora).
17 "Niech mowa wasza będzie: Tak-tak, nie-nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi" - te słowa z ewangelii św. Mateusza (5,37) stanowią życiowe motto o. Rydzyka i - jak można przypuszczać - istotnie wpływają na radiomaryjny (dość uproszczony) opis świata.
18 Jakkolwiek większość dzienników regionalnych należących przed 1989 r. do RSW Prasa-Książka-Ruch nadal istnieje, to zostały one sprywatyzowane i w większości należą do jednej z dwóch grup: norweskiej Orkla Media lub niemieckiej Verlagsgruppe Passau. Na rynku dzienników ogólnopolskich funkcjonują obecnie: Gazeta Wyborcza (należąca do giełdowej spółki Agora SA), Rzeczpospolita (pośrednio kontrolowana przez Orkla Media), Super Express (należy do ZPR i grupy Bonnier), Fakt (Axel Springer Polska), Trybuna (Ad Novum), Przegląd Sportowy (Marquard), Gazeta Prawna (Infor) oraz Nasz Dziennik (Spes). Oprócz tego ukazują się dzienniki bezpłatne: Metro (Agora SA) i Metropol (należący do szwedzkiej grupy Metro). 
19 Gazeta Wyborcza, nr 1, 8.05.1989r., cyt. za Witold Bereś Czwarta władza. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000, s. 28.
20 powstały w 1993 r. z przekształcenia "Słowa Powszechnego", wydawanego w latach 1947-1993 w Warszawie przez Stowarzyszenie PAX. W 1997 roku ojciec Rydzyk prowadził z właścicielami dziennika rozmowy o przejęciu nad nim kontroli, ale ostatecznie wycofał się z tego pomysłu. W 1997 roku o. Rydzyk - podobno - nabył regionalny dziennik z Bydgoszczy "Ilustrowany Kurier Pomorski", ale ta inwestycja okazała się chybiona. Wkrótce pismo splajtowało.
21 Cyt. za Witold Bereś, op.cit., s. 312. 
22 Ojciec Tadeusz Rydzyk CSsR op.cit, s. 138.
23 Paweł Migas Szczyt nicejski i referenda w Irlandii na łamach "Gazety Wyborczej" i "Naszego Dziennika", praca dyplomowa napisana pod kierunkiem naukowym dr Lucyny Słupek, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
24 Tomasz Rakowski (b. naczelny dziennika) w rozmowie z Polityką przyznaje: - Gdy zapytano mnie, co sądzę o "Naszym Dzienniku", powiedziałem, że to antywzorzec pisma katolickiego. Nie kojarzył mi się z reklamującym go wówczas plakatem Rodina, przedstawiającym otwarte dłonie, tylko z utworem Chopina, granym w deszczu na rozstrojonym pianinie, ale z przylepionym uśmiechem, bo to jednak Chopin, - Joanna Cieśla Czyj jest Nasz Dziennik?, Polityka nr 38/2004, za: http://polityka.onet.pl.
25 źródło: http://www.naszdziennik.pl (odwiedzone 20 marca 2005 r.).
26 Nasz Dziennik nie należy do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i stąd brak wiarygodnych danych na temat nakładu. Nie jest on ujmowany w rankingach czytelnictwa miesięcznika Press. Leksykon PWN Media, z 2000r., szacował nakład na 300 tys. egz. Zdaniem Ryszarda Filasa z OBP UJ nakład ND wynosi około 70-100 tys. Dane takie przedstawił on na prowadzonych przez siebie konwersatoriach z przedmiotu Media w Polsce, w roku akademickim 2001/2002, w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ.
27 Joanna Cieśla op.cit.
28 Ibidem.
29 Za: http:/www.naszdziennik.pl (odwiedzone 20 marca 2005 r.).
30 Nasz Dziennik z 19-21 kwietnia 2003r., s. 24-25 oraz z 26-27 kwietnia 2003r., s.14-15. 
31 Byli to: bp Edward Białogłowski (sufragan rzeszowski), bp Antoni Dydycz (ordynariusz drohiczyński), bp Edward Frankowski (sufragan sandomierski), bp Kazimierz Nycz (ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski), bp Jerzy Mazur (ordynariusz ełcki), bp Adam Śmigielski (ordynariusz sosnowiecki), bp Jan Szlaga (ordynariusz pelpliński) i abp Juliusz Paetz z Poznania (Nasz Dziennik z 26-28 marca 2005 r., s. 8). Warto zauważyć, że w znacznej części są to diecezje, w których swoje oddziały ma konserwatywny tygodnik katolicki Niedziela. Choć oficjalnie oba tytuły nie współpracują, to jednym ze stałych publicystów Niedzieli jest prof. Jerzy Robert Nowak, znany z audycji w Radiu Maryja, zaś w czasie obchodów XIII rocznicy powstania rozgłośni o. Rydzyk zachęcając do regularnego czytania i promowania prasy katolickiej z nazwy wymienił właśnie Niedzielę (Bydgoszcz, 9 XII 2004 r., nagranie w zbiorach autora).
32 Katarzyna Pokorna-Ignatowicz: Antyunijne imperium ojca Rydzyka. op.cit., s.195.
33 m.in. prof. Ryszard Bender, prof. Janusz Kawecki, prof. Iwo Cyprian Pogonowski, dr hab. Anna Raźny, prof. Jacek Zimny, ks. prof. Czesław Bartnik, prof. Mirosław Piotrowski.
34 Źródło: http://www.ien.pl (odwiedzone 20 marca 2005 r.).
35 Katarzyna Cegielska Budujmy struktury dobra. Rozmowa z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, założycielem i dyrektorem Radia Maryja, Nasz Dziennik, 27 grudnia 2002 r., za: www.naszdziennik.pl.
36 Mamy ten komfort, że jesteśmy niezależni - z o. Piotrem Andrukiewiczem CSsR rozmawia Paweł Migas, Mediator nr 1/2005.
37 Katarzyna Cegielska op.cit.
38 Wyłom w twierdzy, z Katarzyną Pokorną-Ignatowicz rozmawiają Michał Okoński i Marek Zając, Tygodnik Powszechny nr 10 (2800), 9 marca 2003, za http://tygodnik.onet.pl.
39 Szymon Hołownia, Violetta Ozminkowski Apetyt na telewizję, Newsweek Polska nr 1/2003 s. 84.
40 Stało się to 23 maja 2005 r., podczas spotkania Rodziny Radia Maryja w Rzeszowie, które transmitowały Radio Maryja i TV Trwam. Nagranie wideo z tą wypowiedzią o. Rydzyka znajduje się w zbiorach autora.
41 Mamy ten komfort. op.cit.
42 Ibidem. 
43 Katarzyna Cegielska op.cit.
44 Jacek Romanowicz Radio z lufcikiem, Newsweek Polska, 22 czerwca 2003, s.81.
45 Mamy ten komfort. op.cit.
46 Ibidem.
47 Jacek Romanowicz Rachunki sumienia, Newsweek Polska 26 października 2003, s. 98.
48 Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Antyunijne imperium ojca Rydzyka. op.cit., s.208.

Bibliografia

Dokumenty papieskie

1. Instrukcja Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, Aetatis nova, Watykan 1992.
2. Instrukcja pasterska Communio et progressio, Watykan 1971.
3. Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica, Watykan 1963.
4. Dekret o wolności religijnej Dignitatis humanae, Watykan 1965.
5. Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Watykan 1965.
6. Kodeks Prawa Kanonicznego, Watykan 1983.

Artykuły prasowe

1. ks. Czesław Bartnik, Nowa napaść na Radio Maryja, strona Fundacji Servire Veritati - Instytut Edukacji Narodowej, http://ien.pl.
2. Joanna Blikowska, Agnieszka Punkiel, Telewizja Maryja, Wprost nr 1065, 27 IV 2003.
3. ks. Adam Boniecki, Zmarnowana szansa. To nie jest spór o Radio Maryja, Tygodnik Powszechny nr 39/2002 (2777).
4. ks. Adam Boniecki, Trwa spór o Radio Maryja. I po co to święte oburzenie, Tygodnik Powszechny nr 50/2002 (2788).
5. Krzysztof Burnetko, Wojciech Pięciak, Ojciec Dyrektor, Państwo, Kościół, Tygodnik Powszechny nr 49/2002 (2787).
6. Katarzyna Cegielska, Budujmy struktury dobra. Rozmowa z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, założycielem i dyrektorem Radia Maryja, Nasz Dziennik, 27 grudnia 2002 r., za: www.naszdziennik.pl
7. Joanna Cieśla, Czyj jest Nasz Dziennik, Polityka nr 39/2004 (2470).
8. Ewa K. Czaczkowska, Polityczna rodzina Maryi, Rzeczpospolita, 22 I 2002, wydanie on-line: http://www.rzeczpospolita.pl/.
9. Ewa K. Czaczkowska, Kłopoty ojca Rydzyka, Rzeczpospolita, 15 XII 2004, wydanie on-line: http://www.rzeczpospolita.pl/.
10. bp Ignacy Dec, W hołdzie Bogu i Niepokalanej za dar Radia Maryja, (homilia wygłoszona w czasie Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, 7 grudnia 2004r.), Nasz Dziennik 11-12 XII 2004, nr 290, wkładka Dziękczynienie za 13 lat Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi i Narodowi Polskiemu, s. 8-11.
11. Sebastian Duda, Teologia Radia Maryja. Miłość i wojowniczość, Tygodnik Powszechny nr 10/2003 (2800).
12. Cezary Gmyz, Bronisław Wildstein, Mikołaj Lizut, Marcin Przeciszewski - w rozmowie z Pawłem Kozackim, Wielka szansa dla Kościoła, W Drodze nr 9/1999. 
13. Cezary Gmyz, Waterloo Rydzyka, Wprost nr 1087, 28 IX 2003.
14. Cezary Gmyz, Gdzie jest "dwużydzian Polaków", Wprost nr 1105, 1 II 2004.
15. Aleksandra Gondek, Telewizja - narzędzie kolonizacji?, strona Fundacji Servire Veritati - Instytut Edukacji Narodowej, http://ien.pl.
16. Andrzej Goszczyński, Front katolików, Wprost nr 994, 16 XII 2001.
17. Szymon Hołownia, Violetta Ozminkowski, Apetyt na telewizję, Newsweek Polska, nr 1/2003, 5 I 2003, s. 84-87.
18. Stanisław Janecki, Grzegorz Pawelczyk, Jacek Szczęsny, Antykościół, Wprost nr 821, 23 VIII 1998.
19. Mariusz Janicki, Pan w eterze, Polityka nr 42/2000 (2267).
20. o. Zdzisław Klafka, Siłą Radia Maryja są ufne w moc Bożą ludzkie serca, Nasz Dziennik 11-12 XII 2004, nr 290, wkładka Dziękczynienie za 13 lat Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi i Narodowi Polskiemu, s. 14.
21. Aneta Kozioł, Alleluja i na wizję, Polityka nr 44/2004 (2476).
22. bp Adam Lepa, Prawda i zakłamanie w mass mediach, strona Fundacji Servire Veritati - Instytut Edukacji Narodowej, http://ien.pl.
23. Krystyna Lubelska, Asy serwisowe, za http://polityka.onet.pl.
24. Krzysztof Łoziński, Maciej Łuczak, Luka Rydzyka, Wprost nr 1045, 8 XII 2002.
25. Amelia Łukasiak, Cena trwania, Newsweek Polska, nr 17/2003, s.24-28.
26. Wojciech Mazowiecki, Radiowizja o. Rydzyka, Przekrój nr 10/2003 (3115).
27. Bogusław Mazur, Anielskie wersety, Wprost nr 1034, 22 IX 2002.
28. Bogusław Mazur, Piotr Kudzia, Grzegorz Pawelczyk, Rozłam w Kościele, Wprost nr 1033, 15 IX 2002.
29. Paweł Migas, Mamy ten komfort, że jesteśmy niezależni - z o. Piotrem Andrukiewiczem CSsR rozmawia Paweł Migas, Mediator 2005 nr 1 (4), s. 4-6.
30. Zbigniew Nosowski, Pan Bóg myśli tak jak ja…, Więź nr 2(531)/2003.
31. Michał Okoński, Marek Zając, Wyłom w twierdzy. Z Katarzyną Pokorną-Ignatowicz rozmawiają Michał Okoński i Marek Zając, Tygodnik Powszechny nr 10/2003 (2800).
32. Krzysztof Olejnik, Utopia Rydzyka, Wprost nr 958, 8 IV 2001.
33. Dariusz Pogorzelski, Bliżej człowieka, Nasz Dziennik 7 XII 2004, nr 286, wkładka Radio niosące nadzieję, s. 10.
34. Jacek Romanowicz, Radio z lufcikiem, Newsweek Polska, nr 25/2003, s.81.
35. Jacek Romanowicz, Rachunki sumienia, Newsweek Polska, nr 43/2003, s.98.
36. Małgorzata Rutkowska, Służyć w blasku prawdy, wywiad z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, dyrektorem Radia Maryja, Nasz Dziennik 7 XII 2004, nr 286, wkładka Radio niosące nadzieję, s. 7.
37. o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Wielkie działa rosną z miłości, Nasz Dziennik 11-12 XII 2004, nr 290, wkładka Dziękczynienie za 13 lat Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi i Narodowi Polskiemu, s. 12.
38. Mateusz Sosnowski, Plus na laurach, Press nr 11 (106) 15 XI -14 XII 2004.
39. ks. Marek Stępniak, Gniewny radykalizm, Tygodnik Powszechny nr 10/2003 (2800).
40. bp Andrzej Suski, Zwycięstwo przychodzi przez Maryję ( Słowa powitania wygłoszone na rozpoczęcie Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, 7 grudnia 2004r.), Nasz Dziennik 11-12 XII 2004, nr 290, wkładka Dziękczynienie za 13 lat Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi i Narodowi Polskiemu, s.7.
41. Tomasz Wiścicki, Osobisty rzecznik Pana Boga?, Więź nr 2(532)/2003.
42. Zaniewska Małgorzata, Kochamy to Radio, Nasz Dziennik 11-12 XII 2004, nr 290, wkładka Dziękczynienie za 13 lat Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi i Narodowi Polskiemu, s. 1-6.
43. b.d., Trwam - trwa i rośnie, Polityka nr 35/2004 (2467).
44. b.d., Trwam na starcie, Newsweek Polska, nr 16/2003, s. 2.

Książki i artykuły naukowe

1. Franciszek Adamski (red.), Kościół a kultura masowa, Wydawnictwo WAM, Kraków 1987.
2. Edyta Banaszkiewicz-Zygmunt (red.), Leksykon PWN - Media, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
3. Roman Bartoszcze, Lucyna Słupek, Telewizja - dobro kultury czy element rynku, Transformacja telewizji publicznych w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2001.
4. Witold Bereś, Czwarta władza. Najważniejsze wydarzenia medialne III RP, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
5. Ulrich Bobinger, Abp John Patrick Foley, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, w rozmowie z Ulrichem Bobingerem, Bóg w globalnej wiosce, Wydawnictwo M, Kraków 2002. 
6. Bobrowska Ewa, Kategoria wspólnoty w definicjach sytuacji formułowanych na łamach Naszego Dziennika, Zeszyty Prasoznawcze 2003 nr 1-2 (173-174), s.45-57.
7. Rodger Charles SI, Drostan Maclaren OP, Kościół Kościół świecie współczesnym. Nauczanie społeczne Kościoła w świetle Soboru Watykańskiego II, W Drodze, Poznań 1995.
8. bp Jan Chrapek (red.), Kościół a środki społecznego przekazu, Wydawnictwo Pallotinum, Warszawa 1990. 
9. Barbara Czajkowska, Dorota Maciejewska, Świat, zbawienie i… telewizja. Z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiają Barbara Czajkowska i Dorota Maciejewska, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002.
11. Adam Dolistowski, Prasa na tropie Wiadomości, Zeszyty Telewizyjne 2004 nr 6, Wydawnictwo TVP SA, Centrum Strategii - Akademia Telewizyjna.
12. Ryszard Filas, Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989-1999). Propozycja periodyzacji, Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 1-2 (157-158), (za: http://obp.pl).
13. Ryszard Filas, Rośnie dominacja mediów elektronicznych - nowa faza przemian polskiego rynku, Zeszyty Prasoznawcze 2003 nr 3-4 (175-176), s.7-34.
14. Ryszard Filas, Zaangażowanie kapitału obcego w polskie stacje radiowe i telewizyjne. Szansa technologiczna czy zagrożenie dla kultury narodowej?, Zeszyty Prasoznawcze 2003 nr 1-2 (173-174), s.17-44.
15. Marek Glogier, Katolickie media w Polsce po 1989 r., Zeszyty Prasoznawcze 1994 nr 3-4. 
16. Tomasz Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
17. Jarosław Gowin, Kościół w czasach wolności 1989-1999, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999. 
18. Danuta Grzelewska, Rafał Habielski, Andrzej Kozieł, Janusz Osica, Lidia Piwońska-Pykało, Franciszek Skwierawski, Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1999.
19. Tomasz Homa SJ, Katarzyna Wojtkowska, Teresa Biły CSS, Problemy współczesności a chrześcijanie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.
20. Aleksandra Jakubowska, Jacek Snopkiewicz, Telewizja naga, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1991.
21. Bohdan Jung (red.), Komunikowanie w perspektywie ekonomicznej i społecznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
22. Katharina Hadamik, Transformacje w mediach Europy środkowo-wschodniej (1989-2004), Zeszyty Prasoznawcze 2004 nr 1-2 (177-178), s.32-47.
23. Danuta Kępa-Figura, Unia Europejska oczami Radia Maryja (analiza językoznawcza), Studia Medioznawcze 2003 nr 5 (15), s.173-190.
24. Karol Klauza (red.), Prasa, radio, telewizja, film w nauczaniu Kościoła: antologia tekstów źródłowych, Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, Warszawa 1992.
25. Beata Klimkiewicz (red.), Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005,
26. Jan Wierusz Kowalski, Chrześcijaństwo, KAW, Warszawa 1988.
27. bp Adam Lepa, Mass media a tożsamość Polaków, Zeszyty "Niedzieli", nr 1/1996.
28. Władysław Leszczyński, Katolicyzm a kultura masowa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1972. 
29. ks. Bogusz Lewandowski, Rozwój radiofonii katolickiej w Polsce, Studia Medioznawcze 2001 nr 4 (5), s.45-51.
30. ks. Marek Lis (red.), Orędzia Papieskie na światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967-2002 [Paweł VI, Jan Paweł II], Edycja św. Pawła, Częstochowa 2002. 
31. ks. Mieczysław Maliński, Historia Kościoła, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1994.
32. ks. Janusz Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej: próba syntezy socjologicznej, Nomos, Kraków 2004. 
33. ks. Piotr Mazurkiewicz, Kościół i demokracja, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2001.
34. Paweł Migas, Szczyt nicejski i referenda w Irlandii na łamach "Gazety Wyborczej" i "Naszego Dziennika", praca dyplomowa napisana pod kierunkiem naukowym dr Lucyny Słupek, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
35. Wiesław Mysłek, Mirosław Nowaczyk (red.), Kościół współczesny. Dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
36. Zbigniew Nosowski (red.), Dzieci Soboru zadają pytania. Rozmowy o Soborze Watykańskim II, Biblioteka "Więzi", Warszawa 1996.
37. Jerzy Robert Nowak, Walka z Kościołem wczoraj i dziś, Fundacja Nasza Przyszłość, Szczecinek 1999,
38. Beata Ociepka, Dla kogo telewizja? Model postkomunistyczny w Europie Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003,
39. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Antyunijne imperium ojca Rydzyka. Od Radia Maryja do Telewizji Trwam, Studia Medioznawcze 2003 nr 5 (15), s. 191-208.
40. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Instrukcja duszpasterska "Communio et progressio" o środkach społecznego przekazu, Refleksje w trzydziestą rocznicę jej podpisania, Zeszyty Prasoznawcze 2000 nr 3-4.
41. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów: historia - dokumenty - dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
42. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL. Między polityką a widzem, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004.
43. Jędrzej Skrzypczak, Ograniczenia koncentracji przedsiębiorstw medialnych a wolność słowa - doświadczenia Unii Europejskiej i Polski, Studia Medioznawcze 2003 nr 5 (15), s.23-39.
44. Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski, Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Ossolineum, Wrocław-Warszawa- Kraków 2003.
45. John Sweeney SJ, Jef Van Gerwen SJ (red.), Chrześcijaństwo a integracja europejska, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997.
46. Stefan kard. Wyszyński, Kościół i media, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2002 - 2004.
47. Marek Zając, Kościół bez znieczulenia. Z bp. Tadeuszem Pieronkiem rozmawia Marek Zając, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
48. ks. Witold Zdaniewicz (red.), Religia a mass media. Znaczenie środków społecznego przekazu w kulturze religijnej Polski, Wydawnictwo Apostolicum, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa - Ząbki 1997
49. ks. Zygmunt Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2002, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003.
50. OBP UJ - raporty Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ Prasa, radio i telewizja w Polsce (za lata 1993-1996).

(c)rydzyk24.net