Radio Maryja

ul. Żwirki i Wigury 80, 87-100 Toruń, Polska

www.radiomaryja.pl

Telefony (0-prefiks-56):
655-23-55 - antena 1 - słuchacze z Polski płn. 
655-23-56 - antena 2 - słuchacze z Polski płd.
655-23-33 - antena 3 - słuchacze z zagranicy 
655-23-66 - antena 4 - słuchacze z zagranicy
655-23-61 - biuro, 655-23-62 - fax, 011-48-56 - nr kierunkowy z USA

Konta Radia Maryja dla słuchaczy w Polsce:
PKO BP SA II/O Toruń nr 69 1020 5011 0000 9602 0012 9130 
lub: 
Bank Pocztowy S.A. I/O Toruń nr 77 1320 1120 2565 1113 2000 0003 

Nasz Dziennik

 www.naszdziennik.pl 

ul. Żeligowskiego 16/20, 04-476 Warszawa
tel. (0 prefix 22) 515 77 77, fax (0 prefix 22) 515 77 78

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

www.wsksim.edu.pl 

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
tel. (0 prefiks 56) 610 72 00, fax (+48 56) 6107201
e-mail: wsksim@wsksim.edu.pl 
Bank Pocztowy S.A I oddział w Toruniu nr 24 13201120 2565 2484 2000 0001

Fundacja Lux Veritatis - TV Trwam

www.tv-trwam.pl 

ul. Wiwulskiego 7, 51-628 Wrocław
tel. 0-71/3482938 tel./fax 0-71/3482304
e-mail: fundacja@luxveritatis.pl lub sekretariat@tv-trwam.pl 

Konto Bankowe Telewizji Trwam:
Bank Pocztowy S.A. O/Toruń NRB 92 1320 1120 2585 4660 2000 0002

Fundacja Nasza Przyszłość

http://www.fnp.pl  

ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek
telefon: 094 373 11 60 (61), faks: 094 374 25 14
e-mail: fnp@fnp.pl

Numer konta:
 Bank PeKaO S.A. I oddział/ w Szczecinku 71124036791111000043547681

Fundacja Servire Veritati
 - Instytut Edukacji Narodowej

 http://ien.pl 

20-078 Lublin, ul. 3 Maja 22/9
tel. (81) 743-75-15 pn-pt w godz. 9-15 
e-mail: ien@ien.pl 

Numer konta:
PKO BP I Oddział Lublin 89 1020 3147 0000 8002 0003 6087