Fundacje i stowarzyszenia 

Fundacja Servire Veritati - Instytut Edukacji Narodowej

Założona w 1998 roku w Lublinie Fundacja Servire Veritati - Instytut Edukacji Narodowej (IEN) postawiła sobie za cel "pełnienie posługi myślenia". Jak stwierdza w deklaracji programowej prof. dr hab. Mieczysław Albert Maria Krąpiec OP: "Celem Instytutu jest upowszechnianie wiedzy w zakresie wszystkich nauk w nawiązaniu do dorobku myśli starożytnej i średniowiecznej, współtworzenie i szerzenie kultury polskiej i cywilizacji łacińskiej, kształtowanie opinii i ocen w odniesieniu do niej oraz pogłębianie przywiązania i podtrzymywania przez społeczeństwo polskich tradycji katolickich i narodowych, w tym także wśród dzieci i młodzieży" [34].

 Podstawowym zadaniem, jakie stawia sobie IEN, jest upowszechnianie wiedzy w zakresie wszystkich nauk w nawiązaniu do myśli klasycznej. Fundacja organizuje pojedyńcze spotkania i odczyty, sympozja i sesje naukowe, prowadzi Studium Edukacji Narodowej (kurs dokształcający dla nauczycieli), Akademię Etyczno-Pedagogiczną, Akademię Umiejętności Społecznych. W strukturach IEN działa Wydawnictwo Instytut Edukacji Narodowej, które wydaje i promuje m.in. dzieła Feliksa Konecznego i o. Jacka Woronieckiego. 

W 1999 roku powstało Studium Dziennikarskie im. św. Maksymiliana Kolbego, które kształci zaocznie, prowadzi kursy radiowe i wykłady w całym kraju. Studium prowadziło także Radiowy Kurs Samorządowy, emitowany w Radiu Maryja, a przygotowujący do wyborów samorządowych w 2001 r. Studium włączono w Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialną.

Fundacja Nasza Przyszłość

W 1995 roku powstała powiązana z Radiem Maryja Fundacja Nasza Przyszłość (FNP), która wydaje książki, kasety, filmy wideo i płyty CD oraz miesięcznik Rodzina Radia Maryja. 

Na swojej witrynie FNP pisze, że "za podstawowy cel przyjęła prowadzenie działalności naukowej i kulturalnej, a szczególnie promowanie książek opartych na tradycyjnym systemie wartości i w pełni szanujących chrześcijańską tradycję" [za: www.fnp.pl]. Od roku 1998 FNP prowadzi prywatne gimnazjum i liceum w Szczecinku. 

Fundacja Lux Veritatis

W 1998 roku we Wrocławiu trzej redemptoryści: o. Tadeusz Rydzyk, o. Jan Król i o. Stanisław Kwiatkowski, ufundowali Fundację Lux Veritatis, której dożywotnim prezesem został Ojciec Dyrektor. Założyciele wpłacili na konto nowej fundacji dziesięć tysięcy złotych, ale jeszcze w 1998 roku jej przychody ze sprzedaży książek i kaset przekroczyły 180 tysięcy. Główna siedziba fundacji znajduje się w willi przy ul. Wiwulskiego we Wrocławiu, a jedyny oddział ma swoją siedzibę w Toruniu przy ul. św. Józefa 23/25 (jest to zarazem adres toruńskiego klasztoru oo. redemptorystów). Do fundacji należy koncesja na satelitarny kanał telewizyjny TV Trwam. Fundacja założyła też Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (WSKSiM), która kształci kadry m.in. dla RM, Naszego Dziennikia i TV Trwam. 

Wrocławska Fundacja Lux Veritatis (po łacinie nazwa ta oznacza "światło prawdy") zajmuje się szeroko rozumianą działalnością medialną produkując i sprzedając kasety i filmy o tematyce religijnej i patriotycznej, prowadząc Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej oraz Telewizję Trwam. Z czysto formalnoprawnego punktu widzenia jest to świecka fundacja, bez asystenta kościelnego, kierowana przez ludzi świeckich i podlegająca ustawie prawo o stowarzyszeniach, ale w istocie kieruje nią dożywotni prezes o. Tadeusz Rydzyk. 

Centrum "Polonia in Tertio Millennio" - WSKSiM

WSKSiM została założona w 2001 roku w Toruniu. Hasłem szkoły jest: Fides, Ratio et Patria, czyli wiara, rozum i ojczyzna. WSKSiM prowadzi trzyletnie studia licencjackie dzienne i zaoczne na dwóch kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność kultura medialna) oraz Politologia (specjalność polityka społeczna), a także zaoczne studia podyplomowe dziennikarskie. Rektorem WSKSiM jest o. Tadeusz Rydzyk. Obecnie szkoła buduje akademiki i nowe sale dydaktyczne w ramach gigantycznego centrum Polonia in Tertio Millennio.

"Pomysł zrodził się z troski o przyszłość Kościoła i Narodu Polskiego, o wychowanie młodego pokolenia Polaków. - Kto myśli o przyszłości na rok do przodu, sieje zboże, kto myśli na 10 lat - sadzi las, kto myśli daleko w przyszłość - wychowuje dzieci i młodzież - mawia o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i jednocześnie rektor WSKSiM w Toruniu. To jednak nie tylko słowa. Ojciec Dyrektor zamienia je w czyn" - tak opisano tę inicjatywę na stronach internetowych rozgłośni.

W grudniu 2002 roku, w wywiadzie dla Naszego Dziennika, ojciec Rydzyk wyjaśniał: "Centrum Polonia in Tertio Millennio - Polska w Trzecim Tysiącleciu. Nasza Ojczyzna ma już ponad tysiąc lat i jej dziedzictwa nie wolno zniszczyć. Nie można marzyć o pójściu w przyszłość, zapominając o przeszłości. Naród, który nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Przypomniał nam o tym Ojciec Święty. Musimy zakorzeniać się w przeszłość coraz mocniej, żeby żadne wichry nas nie złamały, a różne mogą być jeszcze nawałnice. Dlatego idziemy w przyszłość, budując na najlepszych wzorach, na wielkim dobru, które współtworzyło tak wiele pokoleń naszych przodków. Słowa pouczają, przykłady pociągają. Niech ludzie młodzi uczą się, niech się dowiadują, jacy byli Polacy! Właśnie dlatego pragniemy utworzyć Muzeum Osiągnięć Narodu Polskiego. […] Cokolwiek dotąd robiliśmy, nie czyniliśmy tego dla siebie - tylko dla Kościoła i Ojczyzny. W Centrum znajdzie swoje miejsce Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, będą akademiki. Chciałbym, by powstał również dom dla ludzi starszych, potrzebujących pomocy. Mam nadzieję, że w Centrum wzniesiemy kaplicę, w której będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Planujemy też wybudować ośrodek rekreacyjno-sportowy, umożliwiający uprawianie różnych dyscyplin - począwszy od lekkiej atletyki, piłki nożnej, przez pływanie aż do zawodów hippicznych. Dlaczego nie? Marzymy również, by odbywały się tam regaty. W Toruniu nie ma toru wodnego, a na terenie Centrum są ku temu odpowiednie warunki. Całość może stać się ozdobą Polski" [35].

Obecnie dobiega końca budowa dwóch akademików WSKSiM, a na antenie Radia Maryja i w TV Trwam regularnie emitowane są apele Ojca Dyrektora o wsparcie finansowe dla budowy Centrum. Telewizja nadaje także reklamy Wyższej Szkoły, zachęcając do studiowania na dwóch najważniejszych dla przyszłości kraju kierunkach: dziennikarstwie i politologii. Obecnie sale wykładowe WSKSiM mieszczą się w "Domu Słowa" przy klasztorze i parafii OO. Redemptorystów w Toruniu na Bielanach. Gdy na początku maja 2005 r. odwiedziłem tereny budowy akademików przy ul. Starotoruńskiej, nieopodal tzw. portu drzewnego, strażnik poinformował mnie, że poświęcenie obu skrzydeł budynku planowane jest na wrzesień tak, aby od nowego roku akademickiego studenci mogli zamieszkać w nowych pomieszczeniach. Pomiędzy dwoma czteropiętrowymi akademikami powstaje centralny budynek z jadalnią, kaplicą i pokojami gościnnymi. Ma on być gotowy do końca 2005 roku. W kolejnych latach na tym terenie mają powstać m.in. sale wykładowe Wyższej Szkoły.

(c) Rydzyk24.net 2005