Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• O solidarności z katolikami angażującymi się w działalność społeczną – zapewnił Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” w niedzielę 8 lipca. W ten sposób nawiązał do krajowego spotkania stowarzyszeń katolickich, które obywało się w Genui. Przypomniał, że konferencja ta obyła się kilka dni przed mającym się rozpocząć również w tym mieście szczytem przywódców najwyżej rozwiniętych państw świata. Jan Paweł II zapewnił polityków, że Kościół wraz z osobami dobrej woli pragnie przyczynić się, aby ich obrady przyniosły pozytywne owoce. Wiernych zaś wezwał do modlitw w tej intencji, a także do uczestnictwa w życiu publicznym. W poniedziałek Papież wyjechał na wakacje do Doliny Aosty.

• Biskup ma być znakiem miłości Chrystusa dla każdego człowieka – mówił Jan Paweł II do 150 biskupów z całego świata, mianowanych w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Biskupi ci brali udział w dniach refleksji zorganizowanych przez Kongregację ds. Biskupów. „Przybyliście do Rzymu – powiedział Papież – by zatrzymać się w braterskiej wspólnocie i spokojnie przemyśleć ważne tematy i kwestie praktyczne, które dotyczą posługi biskupiej”. Biskup ma pełnić swą posługę, mówił Papież, nie pod znakiem triumfalizmu, ale Chrystusowego krzyża. Rolę biskupów należy dziś rozumieć w kategoriach służby, zgodnie ze słowami soborowego dekretu: „W wykonywaniu swych zadań ojca i pasterza niech biskupi będą jako ci, co usługują”.

• Kłopoty z przeszczepami. Niewystarczająca liczba ludzkich organów do przeszczepów sprawia, że medycyna skłania się do korzystania z organów zwierzęcych – etyczne aspekty tego wyboru były przedmiotem obrad konferencji, zorganizowanej przez Papieską Akademię Nauk. W liście do jej uczestników Jan Paweł II przypomina, że nauka musi w tej dziedzinie kierować się dobrem człowieka i troską o jego zdrowie. Tym samym powinna brać pod uwagę zarówno aspekty antropologiczne, jak i etyczne. Papież zwraca uwagę na potrzebę „szacunku należnego zwierzętom, również wówczas, gdy nauka posługuje się nimi dla wyższego dobra człowieka, istoty duchowej stworzonej na obraz Boga”. Dlatego też – pisze Jan Paweł II – „coraz częściej przekonujemy się, że sojusz nauki i etyki ubogaca obie te dziedziny wiedzy ludzkiej i wzywa je do współpracy na rzecz człowieka i społeczeństwa”. Papież zapewnia, że „Kościół okazywać będzie zawsze swoje wsparcie i pomoc tym, którzy wysiłkiem rozumu oświeconego wiarą szukają autentycznego dobra istoty ludzkiej”.

• „Tworząc zakonną wspólnotę miłości, pomóżcie rodzinom przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów; odrzucenia obrazu Boga-Miłości” – apelował Jan Paweł II do sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki), uczestniczących w XXI kapitule generalnej swego zgromadzenia obradującej w Rzymie. Papież zachęcał siostry, aby pomogły rodzinom otworzyć się na Chrystusa, co stanie się „możliwe o tyle, o ile wasze życie modlitewne i świadectwo będzie przenikać w sposób szczególny troska o rodzinę”.

• Sprzeciw wobec embarga. Jan Paweł sprzeciwia się decyzji Stanów Zjednoczonych, które nałożyły embargo na Kubę. Wezwał też władze Kuby, by przyznały więcej swobody tamtejszemu Kościołowi. Apel ten znalazł się w przemówieniu do biskupów kubańskich, którzy zakończyli swą kilkudniową wizytę „ad limina Apostolorum” w Watykanie.

• Nowy dyrektor Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego. Został nim włoski jezuita, ks. Federico Lombardi, dotychczasowy dyrektor programowy Radia Watykańskiego. Na stanowisku tym zastępuje on ks. Ugo Moretto. Ks. Federico Lombardi ma 58 lat, w rozgłośni papieskiej pracuje od stycznia 1991. Międzynarodowa opinia publiczna mogła go poznać w czasie niedawnego sporu wokół ośrodka nadawczego Radia Watykańskiego w miejscowości Santa Maria di Galeria pod Rzymem, gdy występował w charakterze rzecznika interesów rozgłośni i obrońcy jej dobrego imienia. Zwraca się uwagę, że tym samym jezuici odpowiedzialni są już za drugą instytucję medialną Stolicy Apostolskiej – po Radiu Watykańskim. CTV, powołany do życia w 1983, ma prawo wyłączności filmowania na obszarze Państwa Watykańskiego, w tym uroczystości religijnych z udziałem Papieża i odstępowania innym dokonanego przez nich zapisu.

• Czy Papież pojedzie do Bułgarii? Informację o podróży Jana Pawła II w 2002 r. potwierdził w rozmowie z KAI biskup diecezji nikopolskiej z siedzibą w Ruse, Petko Christow. Konkretna data wizyty zostanie ustalona po utworzeniu nowego rządu, który powoła zwycięskie stronnictwo cara Symeona II. Bp Christow jest przekonany, że Symeon, który zadeklarował, iż zostanie premierem nowego rządu, jest przychylnie nastawiony do wizyty Papieża w Bułgarii i, że z jego strony nie będzie najmniejszych przeszkód. Tuż po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych, które odbyły się 17 czerwca, Symeon złożył wizytę patriarsze Maksymowi. 29 czerwca przybył na przyjęcie wydane przez nuncjusza apostolskiego w Bułgarii abp. Antonio Menniniego, co świadczy o jego przychylnym nastawieniu do katolików i papieskiej wizyty.

• Silvio Berlusconi u Papieża. Półtorej godziny trwała pierwsza audiencji nowego premiera Włoch w Watykanie. Rozmowa w cztery oczy z Janem Pawłem II trwa 30 minut. Obserwatorzy przypuszczają, że jednym z tematów rozmowy Berlusconiego z Papieżem, a następnie z sekretarzem stanu kard. Angelo Sodano, był zbliżający się szczyt najbogatszych krajów świata, tzw. grupy G8, w Genui.

• Finanse Watykanu. Bilans Stolicy Apostolskiej za rok 2000 zamknął się nadwyżką w wysokości 8516000 dolarów. Poinformował o tym kardynał Sergio Sebastiani, przewodniczący Prefektury Spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, będącej odpowiednikiem najwyższej izby kontroli.

Wzrost wydatków – o 64 mld lirów więcej niż rok wcześniej – związany był z obchodami Wielkiego Jubileuszu. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) pokryła uwzględnione w bilansie wydatki, określone jako „zwyczajne”, podczas gdy z nadzwyczajnych ma się nadal rozliczyć Główny Komitet Roku Świętego. W związku z Jubileuszem przyjęto np. do pracy dodatkowych 70 osób. Jednak „wzrost zysków związany był ze sprzyjającą sytuacją walutową”, przyznał kard. Sebastiani. Dodał, że „ten błyskotliwy wynik” zawdzięcza się zasadniczo trzem czynnikom: wzrostowi kursu dolara, stabilizacji na rynku obligacji i korzystnym zakupom akcji.

Na jaki cel przeznaczona zostanie wspomniana nadwyżka? Kardynał odpowiedział, że są lata tłuste i chude, a więc dobrze mieć coś na czarną godzinę. Z bilansu wynika, że nadal deficytowe są główne watykańskie środki przekazu: dziennik „L’Osservatore Romano” i Radio Watykańskie, natomiast Watykański Ośrodek Telewizyjny CTV nie przyniósł w ubiegłym roku żadnych strat.

Kard. Sebastiani przypomniał, że Stolica Apostolska nadal zależna jest finansowo od Kościołów lokalnych. Dodał: „Materialna niezależność Kościoła jest najlepszą gwarancją jego wolności. Kościół nie może być zależny od możnych tego świata”.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Biskupi katoliccy z Belgii ostrzegli przed rządowymi planami legalizacji eutanazji w ich kraju. „Zezwolenie na świadome uśmiercanie osoby ludzkiej jest moralnie niedopuszczalne” – napisali w oświadczeniu poprzedzającym dyskusję, jaką na ten temat ma podjąć belgijski Senat. Jednocześnie episkopat zwrócił uwagę, że działania związane z wprowadzeniem eutanazji są podejmowane jednocześnie w różnych częściach świata, gdy tymczasem medycyna dysponuje dziś bardziej niż kiedykolwiek skutecznymi środkami do uśmierzania bólu. Dotychczas eutanazję w ubiegłym roku zalegalizowała Holandia.

• Kościoły w Kenii są przeciwne propozycji prezydenta Daniela Arapa Moi, który chce walczyć z szerzącą się epidemią AIDS skazując na karę śmierci chorych, którzy świadomie zarażają inne osoby. Przewodniczący Konferencji Biskupów Kenii bp John Njue skrytykował tę propozycję, stwierdzając, że należy zachęcać chorych do świadomego życia z tą nieuleczalną chorobą oraz zatroszczyć się o godność ich samych i ich bliskich. W podobnym duchu wypowiedział się anglikański arcybiskup David Gitari: – Problem AIDS jest sprawą bardzo poważną, wymagającą równie poważnej debaty.

Propozycja prezydenta Moi znalazła zwolenników w muzułmańskiej Radzie Imamów i islamskich kaznodziejów w Kenii. Przyłączyły się do nich organizacje ochrony kobiet, gdyż w Kenii zdarza się wiele gwałtów i na tej drodze wiele kobiet zostaje zarażonych. Według szacunkowych danych, wśród 30 mln mieszkańców Kenii żyje 2,2 mln nosicieli HIV.

• Włoskie stowarzyszenia i ruchy katolickie protestują w Genui przeciwko globalizacji. Bezpośrednią przyczyną wystąpień katolików z blisko 60 ruchów, stowarzyszeń oraz zgromadzeń zakonnych jest zaplanowany w tym mieście między 20 a 22 lipca szczyt siedmiu najbogatszych krajów świata oraz Rosji (G-8). Protestom patronuje miejscowy metropolita kard. Dionigi Tettamanzi. W trakcie manifestacji, która odbyła się 7 lipca w teatrze operowym San Carlo uczestnicy odczytali manifest, w którym domagają się sprawiedliwego ładu gospodarczego, rozbrojenia, a także większej pomocy dla krajów rozwijających się. Manifest podpisali m.in. włoski ruch pracodawców ACLI, Akcja Katolicka, „Pax Christi” oraz katolickie stowarzyszenie włoskiej młodzieży akademickiej FUCI. Kolejny marsz katolickich przeciwników globalizacji zaplanowano na dzień rozpoczęcia obrad.

Tymczasem minister spraw zagranicznych Renato Ruggiero skrytykował wystąpienia ruchów katolickich. W liście skierowanym do s. Patrizii Pasini, organizatorki marszu, przypomniał, że na spotkaniu G-8 mowa będzie o walce z ubóstwem, imporcie z krajów rozwijających się, likwidacji ich zagranicznego zadłużenia, stworzeniu międzynarodowego funduszu na rzecz walki z AIDS. Jego zdaniem, „nie ma rozsądnej alternatywy dla największego wyzwania naszych czasów, jakim jest poprawa zarządzania tym światem”, a jej przeciwieństwem jest powrót nacjonalizmów i rasizmu.

• Grupa 30 kapłanów i świeckich Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego „rekonsekrowała” w Kijowie miejsca, w których przebywał Papież. Manifestację zorganizował, podległy UKP PM, Związek Bractw Prawosławnych, który prowadził protesty także przed wizytą Jana Pawła II na Ukrainie. Procesja rozpoczęła się okrążeniem Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, po czym jej uczestnicy przejechali samochodami ulicami stolicy, a w miejscach, które odwiedził Papież, odprawiano specjalne „modły dziękczynne”, połączone z pokropieniem wodą święconą. Przewodniczący ZBP Walentin Łukianik powiedział rosyjskiej chrześcijańskiej agencji informacyjnej „Błagowiest-Info”, że pokropienie wodą nastąpiło według rytuału „dziękczynnego i modlitewnego do Pana Boga, zanoszonego w dniu wspomnienia uratowania Kościoła i państwa prawosławnego od najazdu łacinników, unitów i ich popleczników”. Uczestnicy procesji odprawili też nabożeństwo w intencji „Nawrócenia błądzących synów Kościoła prawosławnego, którzy go porzucili i kłaniają się obcym bogom”.

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego był od początku przeciwny wizycie Papieża. W miarę zbliżania się przyjazdu Papieża i wzrostu aktywności ZBP przeciw temu wydarzeniu hierarchia UKP PM podkreślała, że Bractwa działają na własną rękę. W spotkaniach z Janem Paweł II w Kijowie i we Lwowie uczestniczyło wielu prawosławnych, w tym także – jak wynika z różnych badań, przeprowadzanych w dniach wizyty – z Patriarchatu Moskiewskiego. Jednocześnie zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie kard. Lubomyr Huzar w wywiadzie dla dziennika „Izwiestia” stwierdził, że „pierwsze kroki ku pojednaniu grekokatolików i prawosławnych zostały już poczynione”. Zaznaczył, że lepsze stosunki łączą grekokatolików z Ukraińską Cerkwią Prawosławną Kijowskiego Patriarchatu”. Ale z optymizmem odnoszę się do naszych stosunków z prawosławnymi Patriarchatu Moskiewskiego” – dodał kardynał.


 

 

 

 

... I W POLSCE

• Modlitwa za wymordowanych Żydów z Jedwabnego odbyła się w synagodze warszawskiej (6 lipca). Według kalendarza żydowskiego 6 lipca jest dniem, w którym przypada rocznica zbrodni w Jedwabnem. „Spotykamy się w synagodze, by opłakać naszych zmarłych, ale i upamiętnić sprawiedliwych, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów od zagłady” – mówił na rozpoczęcie uroczystości rabin Warszawy i Łodzi Michael Schudrich. Po modlitwach Jerzy Kichler – przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, stwierdził, że Polska nie odbyła żałoby po swoich zamordowanych Żydach. „Ofiary tamtego mordu nie zostały opłakane. Nie uczyniły tego rodziny, bo ich zabrakło. Nie uczynili tego sąsiedzi. Więc to my jesteśmy zobowiązani do modlitwy za spokój ich dusz” – dodał Kichler. Nawiązując do debaty wokół Jedwabnego Kichler z szacunkiem odniósł się do gestu polskich biskupów.

Podczas modłów w synagodze uhonorowano 6 osób, w tym Stanisława Ramotowskiego, który opowiedział zebranym o okolicznościach zagłady w okolicach Jedwabnego. W uroczystości uczestniczyli m.in. Stanisław Krajewski i ks. Michał Czajkowski – wiceprzewodniczący Rady Wspólnej Chrześcijan i Żydów, minister Maciej Musiał – szef kancelarii premiera, Barbara Sułek-Kowalska – doradca premiera ds. dialogu z Żydami, minister Marek Siwiec – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Barbara Labuda – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

• „Kościół staje przy tych, którzy się źle mają i pragnie im udzielać pomocy” – powiedział biskup tarnowski Wiktor Skworc na zakończenie dorocznego Wielkiego Odpustu Maryjnego w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie koło Tarnowa (8 lipca). Przemawiając do pielgrzymów, bp Skworc zwrócił uwagę na coraz bardziej potęgujące się zjawisko „wykluczenia społecznego”. Jego zdaniem gwałtownie powiększa się podział „między tymi, którzy korzystają z owoców dokonujących się w Polsce przemian, a tymi, których te przemiany niszczą”. Biskup zapewnił, że duszpasterze ogarną wytrwałą miłością Kościoła wszystkich znajdujących się w dramatycznej sytuacji. Stwierdził też, że od państwa i jego instytucji trzeba się domagać, aby gospodarka rynkowa stała się jeszcze bardziej prospołeczna.

Opiekujący się sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej ojcowie redemptoryści oceniają, że w dniach od 1 do 8 lipca w odpuście uczestniczyło ok.150 tys. pielgrzymów.

• Dziesiątki tysięcy sympatyków toruńskiej rozgłośni ojców redemptorystów uczestniczyło w IX Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę (KAI poinformowała o 250 tys. uczestnikach pielgrzymki, „Gazeta Wyborcza” – o 150 tys.). Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. celebrowana przez trzech biskupów: Edwarda Frankowskiego z Sandomierza, Jana Śrutwy z Zamościa i Józefa Zawitkowskiego z Łowicza. Przed Mszą św. pielgrzymi wysłuchali konferencji bp. Józefa Zawitkowskiego na temat kard. Stefana Wyszyńskiego oraz obejrzeli na dwóch telebimach umieszczonych na jasnogórskich wałach film „10 lat Radia Maryja”. Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk w imieniu Rodziny Radia Maryja złożył akt całkowitego oddania się Matce Najświętszej. Zebrani na Jasnej Górze pielgrzymi wystosowali telegram do Ojca Świętego, w którym zapewnili „o pełnym synowskim oddaniu i o gorącej modlitwie w intencjach Papieża”.

• Papieskie życzenia dla Ruchu Światło-Życie. Do uczestników tegorocznych spotkań ruchu Światło-Życie, Jan Paweł II napisał, aby byli autentycznymi świadkami Ewangelii w nowym tysiącleciu. W specjalnym liście podziękował oazowiczom za modlitwy w jego intencji. Papież życzył uczestnikom oaz rekolekcyjnych w Polsce, aby „wpatrzeni w oblicze Chrystusa cierpiącego i zmartwychwstałego byli świadkami jego Ewangelii, niosąc współbraciom światło życia”.

• Biuro Konsultanta ds. Ochrony Zabytków Sakralnych rozpocznie działalność w Warszawie. Proboszczowie z całej Polski będą mogli zwracać się do niego z prośbą o pomoc w opiece nad zabytkowymi kościołami na terenie ich parafii. Konsultant będzie informował m.in. jak uzyskać dofinansowanie od państwa, jak napisać podanie do generalnego konserwatora zabytków, czy też jak rozmawiać z przedstawicielami samorządów. Biuro czynne będzie od 9 lipca co drugi tydzień przy Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie, w poniedziałki od godz. 12.00 do 16.00 i we wtorki od godz. 09.00 do 16.00 pod numerem: 022-530-48-30.

• W ramach rządowo-kościelnej Komisji Konkordatowej powstał Zespół Specjalistów ds. Archiwalnych. Na jego czele stanął bp Jan Kopiec, z ramienia rządu jego członkiem będzie naczelna dyrektor Archiwów Państwowych prof. Daria Nałęcz. Zespół wypracuje sposoby zabezpieczenia i konserwacji archiwów. Zajmie się także opisaniem i systematyzacją całej działalności dokumentacyjnej Kościoła oraz opracowaniem przewodnika po zbiorach kościelnego archiwum.

• Zmarł rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli ks. infułat Bolesław Kurzawa (l. 89), brat bł. Józefa Kurzawy, jednego ze 108 męczenników II wojny.

• Wyróżnienia. Ks. Stanisław Opocki, krajowy duszpasterz Romów, otrzymał nagrodę Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej Polcul Foundation. Przyznano ją za społeczną pracę wśród Cyganów. Ks. Opocki od wielu lat pracuje wśród Cyganów mieszkających na terenie diecezji tarnowskiej. Ostatnio otworzył w Bochni szkołę dla dzieci cygańskich.

• Ruszył nowy serwis internetowy poświęcony wierze: www.wiara.hoga.pl. Twórcą serwisu jest redakcja „Gościa Niedzielnego”. Oprócz informacji o Kościele katolickim na stronach serwisu znaleźć można teksty poświęcone wielkim religiom świata. Ambicją twórców serwisu jest także inspirowanie dyskusji na tematy związane z wiarą.

 

 

 

 

 

 

  

Nr 28, 15 lipca 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl