Sobota-Niedziela, 20-21 grudnia 2008, Nr 297 (3314)
Pierwsza strona
Polska
Świat
Kultura
Wiara Ojców
Myśl jest bronią
Czytelnicy
Sport
Ostatnia strona


Radio Maryja - Katolicki Głos w Twoim Domu

TV TRWAM ON-LINE

Kampania na rzecz dzieci (0-3): Kochaj. Nie krzywdz. Pomoz.

Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży 2008

Raport w sprawie WSI

Odbiornik TV Trwam

Reklama w TV Trwam

Biblioteka Naszego Dziennika

Ulotki Naszego Dziennika

Dodatki Dom - wyjątkowe miejsce

Dodatki Dom na błysk

Dodatki Kupcy Polscy

Dodatki Ogrod - sama radosc

Dodatki Samo zdrowie

Dodatki Moda dla Ciebie

Otrzymaliśmy

W obronie wolności nauki

15 grudnia 2008

Protestujemy przeciw powrotowi do stalinowskich praktyk na Uniwersytecie Wrocławskim. Piętnujemy dławienie wolności nauki poprzez nagonkę wymierzoną w konferencję naukową tylko z powodu uznania za "niepoprawnego politycznie" jednego z jej uczestników. Ze szczególnym oburzeniem protestujemy przeciwko wyraźnym przejawom blokowania swobody dyskusji o aktualnych, trudnych problemach stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich. W szczególności w tej sprawie solidaryzujemy się z dotychczasowym dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych prof. Tadeuszem Marczakiem, którego usuwa się ze stanowiska z powodu jego inicjatyw służących ugruntowywaniu wiedzy o najnowszych dziejach Polski, oraz z prof. Jerzym Robertem Nowakiem, oszczerczo atakowanym przez "Gazetę Wyborczą" i konformistycznych naukowców. Domagamy się natychmiastowego wycofania wszystkich posunięć godzących w wolność nauki na Uniwersytecie Wrocławskim i zapewnienie na przyszłość pełnej swobody badań naukowych, nieskrępowanej żadnymi kagańcami.


- Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator
- doc. dr prawa Olgierd Baehr
- ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda
- Kinga Baraniuk-Morka, menedżer
- ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik, KUL
- prof. dr hab. Jacek Bartyzel, UMK
- dr inż. Hanna Bassara, Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. Ryszard Bender, KUL,
senator RP, prezes lubelskiego KIK
- Janina Bieleniak-Kirschner, polonistka
- o. dr Krzysztof Bieliński, CSsR,
rektor WSKSiM, Toruń
- Barbara Błasińska, historyk filozofii
- prof. dr hab. Ryszard Błaszczyszyn,
fizyk, Uniwersytet Wrocławski
- dr Barbara Bober, Politechnika Wrocławska
- dr Zdzisław Bober, Wrocław
- Jadwiga Bobrowska, artysta plastyk
- dr Ewa Boerner, geolog, wiceprezes Fundacji "Polskie Gniazdo", Wrocław
- Krzysztof Boerner, geolog, wiceprezes Fundacji "Polskie Gniazdo", Wrocław
- prof. dr hab. Stanisław Borkacki, Kraków
- prof. dr hab. Rafał Broda
- Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych
- Czesław Chroz, poseł na Sejm RP
- o. Jacek Cydzik, CSsR
- reżyser Alina Czerniakowska
- dr hab. profesor uczelniany Janusz Czyż
- prof. dr hab. Mirosław Dakowski
- prof. dr hab. Kazimierz Denek, UAM, Poznań, dr honoris causa
- dr Maria Dębowska, Wrocław
- Janusz Dobrosz, b. wicemarszałek Sejmu RP, prezes partii "Naprzód Polsko"
- Jarosław Domosławski, prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego
- prof. dr hab. Włodzimierz Roch Doruchowski
- muzyk Marek Dyżewski, b. rektor Akademii Muzycznej, Wrocław
- ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski
- Maciej Eckhardt, prezes Towarzystwa Kamrackiego
- Teresa Faligowska, artysta plastyk, Wrocław
- Mieczysław Falto, kpt. ż.w. PŻM, przewodniczacy Rady Pracowniczej
- Maria Fieldorf-Czarska
- prof. dr hab. Andrzej Flaga, Politechnika Krakowska
- Arkadiusz Gacparski, artysta plastyk
- Mieczysław Gil, b. przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, b. poseł paru kadencji
- Zbigniew Girzyński, poseł na Sejm RP
- Edmund Glaza, przewodniczący Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Szczecinie
- dr Kazimierz Golinowski
- Maria Gołębiewska, artysta plastyk
- prof. dr hab. Grzegorz Górski, KUL
- Stefan Grabski, radny miasta Gdańsk, b. wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gdańska
- Krystyna Grabicka, poseł na Sejm RP
- prof. dr hab. Bogumił Grott
- prof. dr hab. Krzysztof Grygajtis, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
- prof. dr hab. Maria Grynia, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
- ks. Ryszard Hałwa, redaktor naczelny "Rodziny Polskiej"
- Władysław Iwanek, artysta plastyk
- Jerzy Jachnik, prezes stowarzyszenia "Przeciw bezprawiu"
- prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Poznań
- Marian Jakubiszyn, prezes Fundacji "Polskie Gniazdo"
- prof. dr hab. Leszek Jankiewicz, Instytut Warzywnictwa, Skierniewice
- Paweł Jankiewicz, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego
- prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
- dr Rudolf Jaworek, przewodniczący Klubu Inteligencji Polskiej, Warszawa
- prof. Jerzy Jelonkowski, Politechnika Warszawska
- Lech Jęczmyk, literat i publicysta
- dr Marek Kania, poseł na Sejm RP V kadencji
- prof. dr hab. Marek Kamiński, Warszawa
- Lucjan Kasprzak, prof. sztuk plastycznych
- prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
- dr Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Ruchu Przełomu Narodowego
- prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak
- prof. dr hab. Henryk Kiereś, KUL
- prof. dr hab. Witold Kieżun, Warszawa
- prof. dr hab. Tadeusz Kisielewski
- prof. dr hab. Janina Marciak
- o. dr Zdzisław Klafka, CSsR
- dr Mieczysław Kleczek, Uniwersytet Wrocławski
- Zbigniew Kluz, prezes Związku Sybiraków
- dr Zbigniew Kobyliński, sekretarz generalny Stronnictwa Pracy
- Ewa Koniuszaniec, artysta plastyk
- Bożena Koroczycka, artysta plastyk
- Janusz Korwin-Mikke
- prof. dr hab. Janusz Kotlarczyk
- Bogusław Kowalski, poseł do Sejmu RP, prezes Ruchu Ludowo-Narodowego
- prof. dr hab. Edmund Kozal
- Elżbieta Królikowska-Avis, pisarka, dziennikarka, tłumaczka
- prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski
- prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz
- prof. dr hab. Aleksander Krzemiński
- red. Jacek Krzystek, wydawca "Ad astra"
- Bożena Krzysztoforska, nauczycielka
- Bożena Krzyżagórska, artysta plastyk
- inż. Władysław Kucia, wiceprzewodniczący Ruchu Przełomu Narodowego
- dr nauk humanistycznych Lucyna Kulińska
- prof. dr hab. Stefan Kurowski
- prof. dr hab. Ryszard Legutko
- Antoni Lenkiewicz, redaktor naczelny "Wrocławskiej Gazety Polskiej"
- dr Danuta Leszczyńska
- prof. dr hab. Wacław Leszczyński
- prof. dr hab. Ignacy Lewandowski
- red. Zbigniew Lipiński, publicysta
- Anna Lucińska, radna Rady Miejskiej w Łodzi
- Bogdan Lutkowski, znany wrocławski przedsiębiorca
- dr Grzegorz Łęcicki, prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa
- dr Aleksandra Łomnicka
- dr inż. Stanisław Łomnicki
- dr Eryk Łoń
- Jan Łopuszański, poseł na Sejm RP X, I, III i IV kadencji
- dr Łucja Łukaszewicz
- Adam Macedoński, Komitet Katyński, Kraków
- Mirosława Machaj, artysta plastyk
- prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, UAM Poznań
- Krzysztof Maciejewski, poseł na Sejm RP
- Adam Maksymowicz, prezes Związku Dolnośląskiego, Wrocław
- prof. dr hab. Marian Malikowski
- prof. dr hab. Danuta Małecka
- prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
- Bogusław Marciński, oficer PMH
- prof. dr hab. Jerzy Marcinek, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
- dr Magdalena Martyńska, Warszawa
- dr Gabriela Masłowska, poseł Sejmu RP
- dr Maria Maślanka-Błaszczyszyn, Wrocław
- dr Zdzisław Matyniak, Wrocław
- Lech Maziakowski, redaktor naczelny czasopisma "Bibuła", Waszyngton
- Stefan Melak, prezes Kręgu Pamięci Narodu, Warszawa
- prof. dr hab. Ryszard Michalski
- red. Stanisław Michalkiewicz
- prof. dr hab. Barbara Migdalska
- Nina Mirecka, rzeźbiarz
- Sławomir Młodzikowski, prezes Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego Bydgoszczy
- prof. dr hab. Janina Moniuszko
- Kornel Morawiecki, założyciel i wiceprzewodniczący "Solidarności Walczącej"
- Bogusław Morka, solista Opery Narodowej
- Andrzej Możejko, artysta plastyk
- Krystyna Możejko, artysta plastyk
- dr hab. Grzegorz Musiał, Poznań
- prof. Zbigniew Musiał, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
- Wojciech Muszyński, naczelny redaktor czasopisma "Glaukopis"
- Stanisław Niewiński, prezes Patriotycznego Ruchu Kresowego
- prof. dr hab. Andrzej Nowak, redaktor naczelny "Arcanów"
- Maria Nowak, wydawca ("Maron")
- prof. dr hab. Olgierd Nowosielski
- dr hab. Andrzej Owsiński, wieloletni prezes Chrześcijańskiej Demokracji - Stronnictwa Pracy
- Teresa Panasiuk, artysta malarz
- prof. dr hab. Czesław Partacz
- Paweł Pasionek, dziekan WSKSiM, Toruń
- Henryk Pawelec, prezes Polskiego Patriotycznego Klubu Dyskusyjnego w Nowym Jorku
- Bogdan Pilarski, b. poseł na Sejm, b. delegat do Rady Europy, muzykolog
- inż. Krystyna Petrus, elektronik
- Renata Piętniewicz, historyk
- prof. Mieczysław Piotrowski, KUL, poseł do Parlamentu Europejskiego
- red. Tadeusz M. Płużański
- Zdzisław Z. Podkański, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Stronnictwa "Piast"
- Jarzy Przystawa
- prof. dr hab. Anna Raźny, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej, kulturoznawca, UJ
- Tomasz Rega, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy
- red. Wojciech Reszczyński
- prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, poseł do Parlamentu Europejskiego
- lek. med. Irena Rudzka
- dr n. med. Zenon Rudzki
- prof. dr hab. Janusz Rulka
- dr hab. Mieczysław Ryba, KUL
- prof. dr hab. Eugeniusz Rychlewski
- o. Tadeusz Rydzyk, CSsR,
dyrektor Radia Maryja
- ks. Stanisław Pawlaczek,
prezes "Pro Cultura Catholica"
- prof. dr hab. Jan Rusek, AGH, Kraków
- Edward Rybnik, dziennikarz pism niezależnych zagłębia miedziowego
- Czesław Ryszka, senator RP
- prof. dr hab. Dominik Sankowski
- prof. dr hab. Ulrich Schrade, kierownik Zakładu Filozofii Politechniki Warszawskiej
- Ewa Siemaszko, badacz losów ludności Kresów
- prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska, arabista
- ks. Edward Skotnicki, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce
- prof. dr hab. Anna Maria Słowik-Gabryelska, Szczecin
- prof. Irena Snarska, artysta plastyk
- Anna Sobecka, poseł do Sejmu RP
- Józef Sobolewski, oficer marynarki
- red. dr inż. Maciej K. Sokołowski
- Małgorzata Sołtysiak, b. kurator Sądu Okręgowego w Kielcach, pełnomocnik Ruchu Przełomu Narodowego w Kielcach
- Lech Stefan, prezes stowarzyszenia "Spotkania i Dialog" we Wrocławiu, b. działacz podziemnej "Solidarności"
- prof. dr hab. Kazimierz Stępczak, UAM, Poznań
- Ryszard Strzałkowski, prezes Warszawskiego Forum Uwłaszczeniowego "Nasza Własność"
- Antoni Stryjewski, poseł IV kadencji
- prof. dr hab. med. Kazimierz Sułek
- Alojzy Szablewski, b. poseł i b. przewodniczący "Solidarności" w Stoczni Gdańskiej od 1981 do 1991 r.
- prof. dr hab. Jan Szarliński
- prof. dr Ryszard Szawłowski, PUNO, Londyn
- Tadeusz Szczyrbak, prezes stowarzyszenia "Polski Ruch Społeczny - Rodzina Rodła"
- Janusz Szewczak, analityk gospodarczy
- prof. dr hab. Henryk Szydłowski, UAM, Poznań
- ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski
- dr Ryszard Ślęzak
- ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko, Kraków
- dr Delfina Terlecka-Weiss
- Witold Tomczak, poseł do Parlamentu Europejskiego
- Norbert Tomczyk, prezes wydawnictwa "Nortom"
- dr Wiesława Troczyńska-Nakonieczna, WSKSiM, językoznawca
- sędzia Maria Trzcińska
- prof. dr hab. Bożena Turowska
- prof. dr hab. Gabriel Turowski
- ks. dr Andrzej Ulaczyk
- Bohdan Urbankowski, dramaturg, poeta i filozof
- prof. dr hab. Jacek Walczewski, IMiGW, Kraków
- prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk,
emeryt. prof. UJ
- dr hab. inż. Krzysztof Weiss, Warszawa
- dr Bogdan Więckiewicz, KUL
- Andrzej Witkowski, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich
- Krzysztof Wojciechowski, reżyser filmowy,
- prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
- Edward Wultański, b. działacz podziemia solidarnościowego w zagłębiu miedziowym, Lubin
- prof. Józef Wysocki
- prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki, UKSW
- Krzysztof Wyszkowski, założyciel Wolnych Związków Zawodowych, publicysta
- inż. Zdzisław Zaborski
- prof. dr hab. Zdzisław Zagórski, Uniwersytet Wrocławski
- prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, UAM, Poznań
- Zdzisław Zakrzewski, prezes Rady Politycznej Stronnictwa Pracy
- Jerzy Zalewski, reżyser
- Dorota Zbierzchowska, prorektor WSKSiM
- ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz, SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa
- prof. dr hab. Maria Zduniak, emeryt. pracownik Akademii Medycznej,
Wrocław
- ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, KUL
- red. Rafał A. Ziemkiewicz, publicysta
- prof. dr hab. Jacek Zimny, Kraków
- Jerzy Ziomek, prezes Rady Fundacji "Orle Gniazdo", Wrocław
- dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK
- dr hab. Aleksander Zyśko, b. działacz opozycji narodowej
- prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
- red. Waldemar Żyszkiewicz, publicysta >> Na początek << 


W dziale:

Urbański zawieszony

Sejm przyjął ustawę zmniejszającą emerytury funkcjonariuszy komunistycznych służb bezpieczeństwa PRL i Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego
Dostaną mniej, ale nadal dużo

Otoczmy troską życie!

Budżet w Senacie

UOKiK uczy konsumenta

Odszkodowania dłużej

Serafin skazany

Zmiany w regulaminie

Sprzedawali narkotyki uczniom

Ustawa o emeryturach pomostowych wejdzie w życie, reforma zdrowia w kształcie planowanym przez Ewę Kopacz - nie
Lewica "przystawką" Platformy

Koalicja zlekceważyła sędziów

ZUS radzi
Nauczyciel a wcześniejsza emerytura

[ ...... ]

Atak spekulacyjny odparty

Kredyty balcerowiczowskie nieruszone
Rok na uwłaszczenie, na bonifikatę cztery lata

Kto zapłaci za pociągi?

Służby specjalne nie do tego są powołane, by stwarzać zagrożenie
Bondaryk potrzebował pretekstu

Otrzymaliśmy

Krótko