ideologia Radia Maryja
informacje o genezie i ideologii rozgłośni o. T. Rydzyka

Podstawy

Analizy

Artykuły

Dokumenty

Zarzuty

Nihil novi sub sole

Satyra

Udział Radia Maryja w rynku słuchaczy

1994: 3%, 1997: 6%, VIII-X
2005: 2.1%

Udział w rynku na podstawie badań OBOP (1994-97, nie zawsze wiadomo czy chodzi o udział w rynku czy zasięg, więc należy uważać te dane za mniej dokładne) i SMG/KRC (od 2001 r.). Badania SMG/KRC przeważnie dotyczą trzech kolejnych miesięcy. Do skali czasowej wykresu został wybrany miesiąc środkowy. W badaniach SMG/KRC 100% rynku słuchaczy radiowych to ok. 30 mln osób w zakresie wiekowym 15 do 75 lat. W badaniach występuje też pojęcie zasięgu (dziennego i tygodniowego - jaki % osób słuchał danej rozgłośni choćby niedługo w dniu/tygodniu poprzedzającym badanie), który jest zwykle większy niż udział, który odzwierciedla proporcje czasu poświęcane przez populację słuchaczy radiowych na słuchanie danej rozgłośni.
Orientacyjna skala z prawej strony pokazuje ilość słuchaczy RM przy założeniu, że te same udziały różnych rozgłośni w rynku (albo ten sam zasięg) przeliczają się na tę samą liczbę słuchaczy. Duża ilość wyznawców o. Rydzyka słuchających radia prawie przez całą dobę może powodować, że wysokość udziału może być wyższy niż w rzeczywistości, spora liczba słuchaczy okazjonalnych, szukających sensacji i skandali, może działać w drugą stronę. Dodatkowo można dodać ok. 10% żeby uwzględnić brak słuchaczy powyżej 75 roku życia wśród ankietowanych. Skala nie uwzględnia pokrywania się populacji słuchaczy różnych rozgłośni.


Procentowy udział reklam w programie Radia Maryja

reklamy
Oszacowanie jest przybliżone, jest oparte na monitoringu części programu, ale przeliczone na całkowity czas jego trwania. Oszacowanie to dolne przybliżenie, bo niektóre reklamy mogły nie zostac zapisane. Wysokie wyniki w niektóre dni wynikają z nadawania długich audycji całkowicie wypełnionych reklamami. Skala x ma postać rok.miesiąc, y - jest wyrażone w procentach czasu trwania programu. Luka w styczniu 2005 wynika z braku danych. Nadawanie reklam przez posiadacza koncesji "nadawcy społecznego" jest nielegalne. Przykładowy
spis reklamodawców.

Biskupi w Radiu Maryja


Ilu biskupów występowało w Radiu Maryja w poszczególnych miesiącach. Dane w różnych ujęciach i objaśnienia - po kliknięciu na wykres podstawowy poniżej.

biskupi w
miesiącu

Statystyki statystyki

Konsorcjum


Przy wykorzystywaniu materiałów z tego WWW proszę o podawanie źródła: http://www.radiomaryja.pl.eu.org/

Kontakt: Rafał Maszkowski.