--Aby Żydom w Polsce było zawsze lepiej niż Polakom---

Fragmenty wywiadu z Bronisławem Geremkiem (obecnym Ministrem spraw zagranicznych). Autor Hanna Krall Redaktor "Polityka"

Źródło -- GŁOS POLSKI Tygodnik Polaków w Kanadzie Nr 9 wydany w Toronto 23 February 1996r.

Wywiad jest dość obszerny, tak więc wybrałem dla WAS !! najciekawsze fragmenty. Mam nadzieję , że dadzą wam one powód do przemyśleń co do losów naszego kraju.? "Akcja" rozgrywa się w redakcji "POLITYKA" , w trakcie rozmowy ktoś zajrzał do pokoju i..

B.G:)- Przepraszam kto tutaj zaglądnął?

H.K )- Nikt ważny, to Bijak, zastępca Rakowskiego.

B.G.- Musicie go trzymać? Przecież to....

H.K.- Jeden Polak musi być. Zdarza się, że przychodzi do redakcji ksiądz. Kto ma z nim rozmawiać? Może Passent? Jeżeli taki ksiądz pamięta lata 1949-56, to może się zdarzyć, że w areszcie albo na hołdowniczym zebraniu księży patriotów, przesłuchiwał go Roman Zambrowski. ...

B.G.- Wszystko jedno w takiej redakcji jak "Polityka", to ja bym był bardzo ostrożny.

H.K.- Niech Pan powie lepiej profesorze, do czego mamy się w gazecie przygotować: strategicznie, taktycznie?

B.G.- ... trzeba dać wsparcie ogniowe kilku niezwykle ważnym sprawom: ustawie o samorządzie oraz o społecznej kontroli nad radiem i telewizją, a i prasą także. Ustawa o samorządzie przedsiębiorstw otwiera możliwości tworzenia spółek polsko-zagranicznych, socjalistyczno-kapitalistycznych ma tutaj węzłowe znaczenie. .... Równocześnie wysunąć również trzeba projekt o podwójnym obywatelstwie dla wszystkich, którzy kiedykolwiek na terytorium Polski mieszkali i obojętnie gdzie przebywają dziś, a ich prawni następcy również.

Po tych słowach Geremek robił wywody na podstawie dzieła prof. Kazimierza Wyki o przejmowaniu wypracowanej żydowskiej całej struktury handlowej przez Polaków po II Wojnie Światowej, i o tym jak to Polacy (według dzieła Wyki) zrabowali mienie wymordowanym Żydom. Wywiązała się również rozmowa na temat "bitwy o handel" Hilary Minc'a w 1948r , po której polskich kupców i rzemieślników przy pomocy domiarów podatkowych puścił z torbami, a następnie wszystko upaństwowiono i to tak, by Polacy nie handlowali po wieki wieków. .. i tak w trakcie gadki o poglądach....

H.K. - Wtedy w 1948 r. byłam małą dziewczynką, ale o bitwie Minca o handel słyszałam nie jeden raz.

B.G. - No, to teraz usłyszy pani o niej znowu, ale opowiadać pani nikomu i nigdzie nie będzie. To jest największa tajemnica. W najbliższym czasie Żydzie powrócą do handlu i produkcji w Polsce.

H.K. - Skąd pan weźmie tylu Żydów? Kto da im przedsiębiorstwa?

B.G. - Kto? A o naszej "Solidarności" to już pani zapomniała? Jeszcze będzie prosić, żeby Żydzi te przedsiębiorstwa brali.

H.K. - Jeszcze nie obejmuję wzrokiem duszy tej operacji, ale cieszy mnie ona ogromnie.

B.G. - Jest ustawa o samorządzie przedsiębiorstw? Jest. Mogła być dla nas jeszcze lepsza, ale i ta wystarczy. Przewiduje ona, że mogą być tworzone spółki prywatno-samorządowe i prywatno-państwowe? Przewiduje. Co jest potrzebne na rozruch takiej spółki? My wiemy dobrze: pieniądze !! A kto ma dziś dobre pieniądze na takie interesy? Może Polacy ? Nie, ja Polaków jako udziałowców w zyskach nie widzę. Pieniądze dadzą Żydzi. Głowę do interesów też dadzą Żydzi. Pytała się pani skąd wezmę tylu Żydów. Ano, na szczęście ludu Izraela, już są. Przez minionych 38 lat populacja odrodziła się w Izraelu, Europie Zachodniej także w Związku Radzieckim. Kiedy tylko uchwalimy ustawę o podwójnym obywatelstwie i prawie swobodnego wyboru miejsca zamieszkania oraz podróżowania do Polski tam i z powrotem w zależności wyłącznie od chęci takiego podwójnego obywatela polskiego, z kadrami do zreprywatyzowanego przemysłu, rzemiosła i handlu nie mamy najmniejszego kłopotu. A warsztaty pracy stoją otworem i nawet puste. Opłaciło się nam doprowadzić je do takiej żałosnej ruiny. W takim stanie będą je nam dawać za darmo i jeszcze całować w rękę, aby była praca dla Polaków i trochę towaru na rynek.

H.K. - .... Panie profesorze wydaje mi się, że pan niezbyt lubi Polaków?

B.G. - Niezbyt lubię? Takie określenie jest nieścisłe. Ja ich nienawidzę.!!!

H.K. - Ale przecież pana i pana matkę uratował właśnie Polak.

B.G. - To prawda. Stefan Geremek ukrywał nas oboje w Zawichoście, a później nawet kiedy już było pewne, że mój ojciec Borys Lewarow .. .. zginął w getcie warszawskim, nawet ożenił się z moją matką. Nie mniej ja od dziecka musiałem ukrywać swoje pochodzenie i nie jeden raz bluźnić Przenajświętszemu...., że stworzył mnie Żydem. Zresztą czytała pani pamiętniki Emanuela Ringelbluma?

H.K. - Oczywiście...

B.G - No to co pewnego razu powiedzieli Żydzi, którzy wraz z Ringelblumem ukrywani byli w bunkrze przy ul. Wolskiej? Pamięta pani, pani Haniu?

H.K. - Tak pamiętam. Mówili: Nienawidzimy Polaków bo im teraz jest lepiej niż nam.

B.G. No to teraz nie będzie się pani zastanawiać, że cały ruch społeczny, który tworzymy i ożywiamy różnymi nurtami, ma na celu doprowadzić do takich zmian w strukturze państwowo-gospodarczej Polski, aby Żydom w Polsce było zawsze lepiej niż Polakom.

UWAGA !!! Od Redakcji "Głosu Polskiego"

Z Bronisławem Geremnkiem, przewodniczącym Rady Programowo-Konsultacyjnej przy KKP "Solidarność", a także kierownikiem pracowni Historii Kultury Średniowiecza PAN rozmawiała Hanna Krall z "Polityki". Wywiad był gotowy w czerwcu 1981 r. "Polityka" ogłosiła go 8 sierpnia 1981 r., jednak wyłączyła dla Polaków najważniejszy fragment, który wydrukowaliśmy. Zapis magnetofonowy wywiadu otrzymali : Zrzeszenie GMINA, kierownicy sekcji RiTV Gdańsk, Katowice, Wrocław, Łódź, Lublin, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i inni.

A TERAZ ode MNIE. Jeżeli to co Wam tutaj powyżej przedstawiłem jest prawdą (co jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne) to drodzy znajomi nie dziwcie się jak z dnia na dzień staje się antysemitą, a tak w ogóle to jak tu qrwa mać !!! być patriotą gdy nasz własny rząd robi nas w ch....!

Go Back !