Zarabiaj z nami | Logowanie | Newsletter | Forum | Blogi

więcej narzędzi... 

Moje spółki

TPS21.62-3.01%
PKN36.95-2.25%
KGH91.20-4.20%
PEO183.000.00%

Statystyka sesji

Statystyka sesji 2008-03-20 16:29:58
Wolumen: 91 376 069 akcji
Obrót: 2 494 558 908 zł

Akcje: 109 wzrosło, 178 spadło, 49 bez zmian.

Największe wzrosty:
ERGA4.809.1%
ZWC660.008.3%
OPN18.808.1%
13N3.777.7%
HTL4.956.5%
Największe spadki:
FON0.03-25.0%
PWMA4.50-10.0%
WIN11.61-8.4%
AST39.00-8.2%
SEK11.67-8.0%
Najwyższe wolumeny:
BIO0.8423382544
GTN13.407885791
TPS21.626855412
PGN4.515504037
BBZ7.143400393
Najwyższe obroty:
TPS21.62299687940
PKO41.65264326314
PEO183.00245622568
KGH91.20243697136
GTN13.40212799168

Pytania do Bankiera

Zapytaj ekspertów Bankiera aby dowiedzieć się więcej

 ZapytajOdpowiedzi 

1999-11-22 15:14 Źródło: Komunikaty spółek ESPI (dawny Emitent)

ESPEBEPE Raport biezacy Nabycie akcji powyzej 10 liczby glosowRaport bieżący nr 46/99

Podstawa prawna:
- art. 148 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754 oraz Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669)
- oraz § 4 ust. 1 pkt. 21 i § 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163, poz.1160 z 1998 r.)


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. przepisów zawiadamiamy, iż w dniu 22.11.99r. ESPEBEPE- Holding S.A. otrzymała informację od Pana Aleksandra Rostockiego - pełnomocnika Pana Jana Króla, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Karolkowej 49, o wejściu w posiadanie akcji naszej Spółki w ilości powyżej 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

W wyniku transakcji nabycia akcji Pan Jan Król posiada 249.000 akcji zwykłych na okaziciela ESPEBEPE- Holding S.A., co stanowi 11,58 % kapitału akcyjnego Spółki i daje prawo do wykonywania 249.000 głosów na WZA ESPEBEPE- Holding S.A co stanowi 11,10 % maksymalnej liczby głosów na WZA Spółki.

Przed nabyciem akcji Pan Jan Król posiadał (wg informacji posiadanych przez spółkę) 113.596 akcji ESPEBEPE- Holding S.A. co stanowiło 5,28 % kapitału akcyjnego, dawało prawo do wykonywania 113.596 głosów na WZA i uprawniało do 5,06 % maksymalnej liczby głosów na WZA.

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Malanowska Elżbieta
Krauze Krzysztof


Komentarze do artykułu