Manifest partii Rydzyka

 dokument 16-02-2005, ostatnia aktualizacja 15-02-2005 21:28

Trzeba zjednoczyć się w całej Polsce

Nadszedł czas działania skutecznego w celu ratunku Polski, przez wybór władzy narodowej, która przygotuje dręczoną Ojczyznę na szczęśliwość Polskiego Narodu tj. Królestwo Matki Bożej Królowej Polski, które zapewni pracę wszystkim Polakom i uzdrowi życie wszystkich gospodarstw Polskich rolników oraz przywróci Narodowi rozkradziony majątek.

Wieś oparta jest na własności ma większą szansę ratunku zachowania Ojczyzny niż miasto, gdzie rządzi przede wszystkim złowrogi pieniądz. Na wsi zatem szczególnie spoczywa zadanie obrony narodu i państwa. Zadania nie wykona żadna z obecnych partii politycznych, a jedynie ruch zjednoczonych Polaków do osiągnięcia bezwzględnej większości w wyborach. Kto miałby taki ruch powołać, aby nie zmarnować kolejnej polskiej szansy?

Oczywiście Wierni Inteligencji Patrioci (WIP), którzy już dłuższy czas patriotyczne działają i świadomą Rodaków. Skoro na wsi szczególnie spoczywa zadanie obrony narodu i państwa, to właśnie (WIP-i) związani ze społecznością wiejską, będą najbardziej zobowiązani do przyjęcia kandydatur wyborczych dla przyjęcia władzy. Takie osoby od dawna działające na rzecz obrony Narodu i Ojczyzny są znane, będą przedstawione. Zwiększy się siłę wyborców jednocząc ich praktycznie w kołach miejscowych Polaków. W tym celu niechaj miejscowi łączą ze sobą osoby zainteresowane osiągnięciem: Zwiększenia dobrobytu całego Narodu, Trwania niepodległości Polski. Twórzmy Koła Miejscowe Polaków w każdej wiosce i osiedlu miejskim, aby na spotkaniach przekonać ludzi, że ich głos będzie miał istotny wpływ na wyłonienie i wybór kandydatów do nowych władz i tam rozpoznawać i rozpowszechniać kandydatury uznane za najbardziej potrzebne dla wprowadzenia zmian w Nowej Polsce, zapewniających zwiększenie dobrobytu całego narodu, trwanie niepodległości Polski.

Koła miejscowe Polaków nawet najmniejsze kilkuosobowe nawiązując współpracę z innymi najbliższymi kołami na terenie swojej gminy wybierają gminne rady koordynacyjne, a te m.in. organizują wybory władz odpowiedniego szczebla, a także ułatwiają spotkania wyborców z wybranymi radnymi i posłami przez całą kadencję danego samorządu i parlamentu. Gminne rady koordynacyjne wybierają przedstawicieli do koordynacyjnej rady powiatowej, powiatowe do koordynacyjnej rady wojewódzkiej, wojewódzkie do Krajowej Rady Koordynacyjnej. Rada ta spełniać ma funkcję krajowego komitetu wyborczego podczas wyborów.

Dr nauk humanistycznych Hubert Jochim, Bysławek

Jochim to bliski współpracownik ojca Tadeusza Rydzyka, członek stowarzyszenia Nasza Przyszłość - Polskadokument


Tekst pochodzi z portalu Gazeta.pl - www.gazeta.pl © Agora SA